Geen vaccinatie pluimvee bible belt

Bij de afweging om pluimvee in te enten, speelt ook religie een rol. Enkele tientallen pluimveehouders die vertrouwen op Gods voorzienigheid zullen niet inenten, zegt secretaris Alex Spieker van de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP). 'Het is niet zwart-wit, maar veel pluimveehouders die principieel weigeren zichzelf of familieleden te laten vaccineren, hebben ook gewetensbezwaren tegen het inenten van dieren'', zegt Spieker.

De NOP-secretaris reageerde op de toestemming die de Europese Unie gisteren aan Nederland verleende om 1 tot 3 miljoen hobbykippen en 5 miljoen 'commerciële' kippen die buiten lopen preventief te vaccineren.

De gewetensbezwaarden hebben doorgaans een protestants-christelijke geloofsovertuiging en wonen veelal op en rond de bible belt, het gebied dat zich uitstrekt van Zeeland via Zuid-Holland en de Veluwe tot de kop van Overijssel. De religieuze bezwaren zijn volgens Spieker mede een reden geweest het inenten niet verplicht te stellen. De NOP gaat ervan uit dat de betreffende pluimveehouders zich streng houden aan de ophokplicht. 'Over het algemeen zijn ze erg gedisciplineerd.'' Tot zover onze correspondent.

Op het Duitse Rügen wordt onderzocht of een tamme eend besmet is met het H5N1-virus. Als dat zo is, betekent het dat de gevaarlijke variant onder wilde vogels daar is overgeslagen naar gedomesticeerde dieren. In Frankrijk is een tweede besmette wilde eend gevonden, 35 kilometer van de plek waar vorige week de eerste besmetting werd gemeld. Minister Veerman (Landbouw, CDA) kreeg gisteren veel lof in de Tweede Kamer voor de verkregen toestemming van Brussel.

Vogelgriep: pagina 3

www.nrc.nl: dossier vogelgriep