Energiebedrijven zijn efficiënt

Uit het hoofdredactioneel commentaar van 14 februari over de splitsing van energiebedrijven concludeer ik dat ook NRC Handelsblad nu volop mee lijkt te willen doen in de ongefundeerde moddergooierij door energiebedrijven te betichten van wanbeheer. Ik had verwacht dat deze krant door de ongefundeerde beweringen van minister Brinkhorst (Economische Zaken) en van Kamerleden heen zou kunnen kijken.

De feiten zijn dat de Nederlandse energiebedrijven financieel gezonde bedrijven zijn geworden, die op zeer efficiënte wijze elektriciteitscentrales runnen, een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding leveren als het gaat om netbeheer behorend tot de landen in Europa met het laagst aantal storingsminuten en tegen een reële, door de overheidstoezichthouder bepaalde, prijs.

Terwijl wij in de afgelopen jaren met een niet aflatende stroom nieuwe regelgeving, nieuwe subsidieregimes en allerhande nieuwe verplichtingen werden geconfronteerd, is het werk, het storingsvrij leveren van energie tegen een redelijke prijs, gewoon doorgegaan.

Niet wij hebben de huidige marktcomplexiteit gecreëerd met zoveel verschillende schijven en informatiestromen dat het onmogelijk allemaal in een keer goed kan gaan. Wel hadden wij in de uitvoering beter kunnen presteren. Wij hebben de afgelopen jaren enorme inspanningen geleverd om alle administratieve problemen het hoofd te bieden zodat de klant weer kan rekenen op een tijdige, juiste en overzichtelijke nota en wij zijn daar uitstekend in geslaagd.

Ook zijn wij degenen geweest die met nieuwe ideeën zijn gekomen om de markt en de administratieve processen verregaand te vereenvoudigen en maximale ruimte te bieden aan leveranciers om te concurreren op prijs en dienstverlening middels een nieuw marktmodel.

De feiten over cross border leases zijn dat al deze contracten met medeweten van de overheid en instemming van kabinetten waar ook Brinkhorst onderdeel van uitmaakte, zijn gesloten. Het zou prettig zijn als ook de krant het toneelstukje van Kamerleden en minister hieromtrent van vorige week maandag zou doorprikken.

Ik weet best dat de wereld complex in elkaar zit en dat de krant moet proberen voor zijn lezers deze complexiteit wat te ontrafelen. Maar dat moet niet leiden tot het klakkeloos overnemen van de simplistische beelden die de minister denkt te moeten schetsen in zijn verdediging van een wetsvoorstel. Zelfs de Raad van State heeft aangegeven dat er bij dit splitsingsvoorstel grote vraagtekens te plaatsen zijn inzake nut, noodzaak, proportionaliteit en verenigbaarheid met het Europese recht.

Het hoofdartikel geeft zelfs aan dat nader onderzoek overbodig is en dat er 'vele aanwijzingen zijn dat splitsing gunstig is voor de consument'. Dit staat in schril contrast met het wetsvoorstel waarvan de door de minister gesuggereerde maatschappelijke baten niet zijn onderbouwd.

De wel gekwantificeerde maatschappelijke kosten die in diverse studies zijn uitgewerkt en notabene door de minister zelf zijn gehanteerd in de toelichtingen op het wetsvoorstel, worden nu ineens door hem als 'te hoog' gekwalificeerd, ook weer zonder enige onderbouwing.

Om België als lichtend voorbeeld te zien is een gotspe: Electrabel is en blijft grootaandeelhouder in het transportnet, gaat zijn eigendomsaandeel in de distributienetten van Intercommunales verminderen naar 30 procent, maar heeft daarbij alle leveringsactiviteiten van deze Intercommunales overgenomen en blijft ook het netbeheer voor het geheel gewoon doen. Hoezo splitsing?

www.nrc.nl/opinie:Hoofdartikel 'Voordelen van splitsing'

Michiel Boersma is bestuursvoorzitter van het energiebedrijf Essent.

    • Michiel Boersma