Dekker botst met Kamer over plan huren

Minister Dekker (Volkshuisvesting, VVD) houdt tegen de zin van een ruime meerderheid van de Kamer vast aan haar plan de huurmarkt op korte termijn deels vrij te geven. De bewindsvrouw zei zich te zullen 'beraden' als de Kamer de uitvoering van haar huurplannen wil vertragen, omdat die 'de kern van mijn beleid uitmaken'.

De Kamer dwong de minister gisteren in een debat over het nieuwe huurbeleid de consequenties van de geplande liberalisering nogmaals uit te zoeken. Dekker moest toegeven verschillende vragen van Kamerleden daarover niet te kunnen beantwoorden. Alleen Dekkers eigen partij, de VVD, steunt de huurliberalisering zoals die nu voorligt.

Om de woningmarkt te saneren, wil Dekker stapsgewijs een deel van de huurmarkt vrijgeven. Dat betekent dat in 2010 de huren van een kwart van de in totaal drie miljoen Nederlandse huurwoningen, moeten zijn vrijgegeven. Nu is dat nog 5 procent. Voor de betreffende woningen die de komende vier jaar de vrije markt op moeten, mogen de huren de komende jaren met meer dan de inflatie stijgen. Daarom wil Dekker uiterlijk op 1 juli dit jaar de plannen door de Kamer hebben. De woningen kunnen dan per die datum beginnen met de huurverhogingen.

De Tweede Kamer ging in maart vorig jaar akkoord met het principe de huren deels te liberaliseren, maar wilde de concrete maatregelen afwachten. Het nieuwe huurbeleid moet de doorstroming en de nieuwbouw van 445.000 woningen tot 2010 bevorderen.

CDA'er Van Bochhove wilde gisteren opheldering van de minister over de verdeling van de 75 procent zogeheten beschermde woningen. Zo zou in Zwolle het beschermde gedeelte huurwoningen veel lager uitvallen, zo'n 55 procent. Van Bochhove: 'Hoe wil de minister dat verschil van 20 procent gaan aanpakken?' Dekker had daarop geen antwoord en zei na afloop 'onaangenaam verrast' te zijn door de vragen van coalitiegenoot CDA.

PvdA, GroenLinks, en SP maken zich zorgen over de segregatie op de woningmarkt. PvdA' er Depla: 'Het resultaat van deze plannen is dat in populaire wijken de huurprijzen zullen worden losgelaten. Een populaire wijk betekent dat de waarde van de huizen - en daarmee de huren - hoog zal zijn. Dat betekent dat in zulke wijken alleen mensen met veel geld zullen kunnen wonen.'

Dekker zou later vandaag een deel van de vragen schriftelijk beantwoorden. De Kamer spreekt na het krokusreces verder.