'De overheid luistert de laatste tijd steeds vaker naar wat de burger vindt'

De kloof tussen de burger en de overheid is een stuk kleiner geworden, beweert Balkenende. Hoe meet hij zoiets? Beschikt iemand uit het kabinet over een kloofmetertje? Staan kloven genoteerd op de beurs? Zijn er dagen dat de kloof weer enigszins toeneemt?

Balkenende beweerde dit op het Festival der Bestuurskunde in Amsterdam. Een Festival der Bestuurskunde, met Balkenende als spreker, kan het feestelijker?

De premier is van mening 'dat burgers meer dan ooit bij de politieke besluitvorming worden betrokken via inspraak, referenda, enquêtes en peilingen'. Wat er volgens hem op neerkomt dat de overheid de laatste tijd 'steeds vaker luistert naar wat de burger vindt'.

't Is een eigenaardig idee dat inspraak, referenda, enquêtes en peilingen de kloof zouden verkleinen. Ze leveren alleen meer werk op voor ambtenaren die het liefst willen dat geen enkel probleem uit de wereld wordt geholpen omdat opgeloste problemen geen uitzicht bieden op verdere inspraak, referenda, enquêtes en peilingen. 't Is dus een nog eigenaardiger idee dat je de kloof zou verkleinen door naar inspraak, referenda, enquêtes en peilingen te luisteren. 't Allereigenaardigste idee is wel dat je Oost-Indische doofheid voor luisteren verslijt. Voor Balkenende de reacties kan meten zal hij eerst duidelijk moeten spreken. Met cryptische suggesties en open deuren dicht je geen kloven.

Op dezelfde dag, maar in een andere zaal, beweerde minister Pechtold juist het tegenovergestelde, namelijk dat de kloof tussen kiezers en gekozenen tot een opstand zal leiden 'die het land onbestuurbaar maakt', maar goed, wie let nog op Pechtold? Het luchtfietsertje van het kabinet. De man van de inslikbare woorden. Nog één verkiezing en voor hem en zijn partij zal het hele kloofvraagstuk irrelevant zijn geworden.

Om de schrijnende kloof nog kleiner te maken spoeden talrijke leden van het kabinet zich intussen naar het carnaval. De metingen van de kloofwijdte kunnen ter plaatse en realistisch worden verricht, zonder de noodzaak van referenda en enquêtes. Zuipen en klinken, de accolade en de feestmuts doen het werk.

In concertzalen en schouwburgen zul je nooit een kabinetslid zien, daar vallen geen kloven te verkleinen, maar voor sommige politici is het van het Festival der Bestuurskunde naar een populistische biertapwedstrijd maar een kleine stap.

Premier Balkenende zal zaterdagmiddag de intocht bijwonen van Hoogheid Prins Mark d'n Irste van Kruikenstad, op andere dagen Tilburg geheten.

De ministers Verdonk, Van der Hoeven en Pechtold zullen in Maastricht hun opwachting maken, en wel bij de sleuteloverdracht aan prins Norbert de Eerste, die vervolgens de stad tijdelijk zal besturen. Dat maakte de carnavalsvereniging De Tempeleers bekend.

Zet hem op, excellenties. Laat je toejuichen, naroepen, omhelzen en volgieten.

Dat Verdonk juist op alcoholische volksfeesten kan scoren, verbaast me niks. Van der Hoeven komt uit Maastricht, dus haar is veel vergeven. En de aanwezigheid van Pechtold bevestigt het vermoeden dat de laatste resten D66 straks onder aanvoering van Prins Carnaval ten onder zullen gaan.

    • Gerrit Komrij