Boeren zien hun inkomen dalen

ROTTERDAM, 23 FEBR. - Boeren in alle 25 EU-landen zijn er vorig jaar 5,6 procent in inkomen op achteruit gegaan, blijkt uit de jongste cijfers van het statistische bureau Eurostat. De inkomensverschillen per land zijn groot. Zo hebben Letse en Litouwse boeren niet te klagen want zij gingen er flink op vooruit, respectievelijk 12,6 procent en 24,6 procent. Nederlandse boeren moesten afzien. Hun inkomen is momenteel 86 procent van wat het in 2000 was. Dat geldt ook voor boeren in Italië, Frankrijk en Griekenland. De herverdeling van inkomens van de boeren heeft te maken met daling van de productie van landbouwproducten en vlees en met lagere prijzen (voor onder meer kippeneieren).