Advies: halveer pensioen Cresson

Rotterdam, 23 febr. - De Franse politica Edith Cresson heeft zich schuldig gemaakt aan vriendjespolitiek toen zij Europees Commissaris (1995-1999) was. Als sanctie is halvering van het pensioen dat zij als eurocommissaris opbouwde, op zijn plaats. Dat adviseert de advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie. Het Hof beslist dit voorjaar over deze aanbeveling. De Europese Commissie wil Cressons pensioen korten, omdat zij als eurocommissaris twee vrienden jarenlang op ongeoorloofde wijze adviesopdrachten gaf, waarvan de rekeningen naar de Commissie gingen. Haar gesjoemel luidde zeven jaar geleden de val van de Commissie-Santer in. Voor de pensioensanctie is het fiat van het Hof nodig.