Verplichtingen Mugabe aan het IMF

In NRC Handelsblad van 20 februari stelt Bram Vermeulen de vraag aan de orde, waarom president Mugabe al het mogelijke doet om de termijnen van de schuld van Zimbabwe aan het door hem verfoeide IMF op tijd te betalen.

Mugabe heeft bij de onderhandelingen in 1980 de kardinale fout gemaakt, geloof te hechten aan de toezeggingen van de Engelse regering en het IMF. Terwijl Mugabe zich in de jaren erna hield aan zijn toezegging de Engelse belangen niet direct te naasten, hield Engeland zich niet aan zijn verplichting fondsen beschikbaar te stellen voor geleidelijke onteigening van de landbouwbedrijven van de kolonisten. De openstelling van de binnenlandse markt waartoe het land door het IMF werd gedwongen, deed de rest.

De suggestie van de oppositie om de schulden aan het IMF gewoon niet te voldoen, is echter kortzichtig. Vroeg of laat moet het land zich weer wenden tot de internationale geldschieters. Met een betalingsachterstand aan het IMF zou Zimbabwe, om nieuwe kredieten te krijgen, door het stof moeten, en via privatiserings- en liberaliseringsmaatregelen praktisch het roer over zijn economie uit handen moeten geven. Niet voldoen aan zijn financiële verplichtingen zou daarom het mooiste cadeau zijn dat Mugabe het IMF kan geven.

    • Werkgroep Congo-Nederland
    • N.P. Dekker