Stellingen

Zolang politici zelfs na de grootste fouten op hun post blijven zitten is alle gepraat over het herstellen van het vertrouwen van de kiezer in de politiek zonder inhoud.

Jeroen Buursink, Technische Universiteit Delft

Piekeren is een cognitieve poging om een situatie op te lossen die met daadkracht moet worden (of had moeten worden) opgelost.

M.J. Voncken

Universiteit Maastricht

Met stelligheid kan gezegd worden dat wanneer een promovendus 'de krant haalt' dit niets hoeft te zeggen over de kwaliteit van het onderzoek.

J.M.A.J. Verdonk

Wageningen Universiteit

Het herhaaldelijk aanpassen van de Nederlandse spellingsregels ter 'vereenvoudiging' mag de regels dan vereenvoudigen, het correct spellen wordt er alleen maar complexer door.

Cornelis van 't Hof

Technische Universiteit Delft

Tolerantie neemt toe met afstand.

Jan Sipma

Wageningen Universiteit