Rotterdam-code brengt iedereen heil

Regels stellen en die handhaven, dat moet de essentie blijven van het beleid in een stad met zo veel integratieproblemen als Rotterdam, vindt Marco Pastors, lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam en tot voor kort wethouder. Zijn belangrijkste tegenspeler, PvdA'er Peter van Heemst, erkent dat de stad veiliger is geworden, maar zegt dat veel mensen zijn buitengesloten. Deze discussie vormt een opmaat voor het debat over integratie, samen met andere Rotterdamse lijsttrekkers, dat NRC Handelsblad samen met de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur organiseert. Morgen, 20u. Plaats: Kriterion, Groot Handelsgebouw, Stationsplein 45 (direct naast CS).

Onlangs heeft het gemeentebestuur van Rotterdam de Rotterdam-code opgesteld. Deze bevat gemeenschappelijke gedragsregels die iedere burger zou moeten kennen en naleven. Deze normen en gedragsregels zijn volgens het bestuur essentieel om met elkaar een gemeenschappelijke toekomst op te bouwen.

Wij Rotterdammers, u mag ook 'Nederlanders' lezen:

nemen verantwoordelijkheid voor de stad en voor elkaar en discrimineren niet;

gebruiken Nederlands als gemeenschappelijke taal;

accepteren geen radicalisering en extremisme;

voeden onze kinderen op tot volwaardige burgers;

behandelen vrouwen gelijk aan mannen en met respect;

behandelen homoseksuelen gelijk aan heteroseksuelen en met respect;

behandelen (anders-)gelovigen en niet-gelovigen gelijk en met respect.

De code vat de normen en waarden waar ons land, de premier niet in de laatste plaats, zo naarstig naar op zoek is, samen in zeven uitgewerkte regels, die op één A4 passen, zie www.rotterdam.nl. Het is een prestatie van formaat geweest deze code samen te stellen.

Waar het vroeger gedurfd was tolerant te zijn, is het nu gedurfd om regels te stellen en deze te handhaven. Zichtbaar is nu ook wie durven en wie niet. Nu nog even de rug recht houden, ook als de oppositie in de Rotterdamse raad op 2 maart niet het lef heeft om erachter te gaan staan.

Waar het in het verleden vooral religies waren die zich met normen en waarden bezighielden, heeft het Rotterdamse gemeentebestuur de moed gehad ze uit de exclusieve en verdeelde religieuze sfeer te halen en als seculiere overheid dit domein te betreden. De code is de veel gevraagde handreiking voor iedereen die in onze maatschappij in verwarring is en zich afvraagt wat hij moet doen om hier een volwaardig bestaan op te bouwen, en voor iedereen die problemen heeft met het gedrag van anderen en zich afvraagt of hij dat allemaal zomaar moet accepteren.

Laat columnisten en partijen als de SP en de PvdA er maar de spot mee drijven, dat zal Mozes ook wel overkomen zijn toen hij met zijn tien geboden van de berg af kwam gewandeld. En Mohammed had misschien dezelfde ervaring toen hij over de vijf zuilen van de islam begon.

Echter, gebruik de code, geef anderen de ruimte hem te gebruiken en het zal u en de uwen goed gaan.

Marco Pastors is lijsttrekker voor Leefbaar Rotterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen.

    • Marco Pastors