Richtlijn artsen voor pandemie

Artsen krijgen richtlijnen om te bepalen wie voorrang moet krijgen voor medische behandeling in geval van een pandemie. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) gaat een pandemierichtlijn ontwikkelen. Ook de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) is er mee bezig.

Artsen en ziekenhuizen willen een einde aan de onzekerheid die zogeheten triage (schifting) met zich meebrengt. Als een pandemie uitbreekt en er maar beperkte antivirale middelen of intensivecarebedden beschikbaar zijn, willen zij niet op eigen initiatief ethische beslissingen hoeven nemen.

'Zolang er geen richtlijn is, krijg je nattevingerwerk en al gauw chaos', zegt Lex Goudswaard, hoofd richtlijnen van het NHG, dat de richtlijn voor de 8.000 Nederlandse huisartsen gaat ontwikkelen. Voorzitter Pauline Verloove van de NVK (2.000 leden): 'Wij willen op voorhand regelingen voor kinderen vastleggen.' De NVK wil afspraken over uitbreiding van het aantal intensivecarebedden voor kinderen bij een pandemie en over de triagekwestie.

De vogelgriep is nu vooral een veterinair probleem. Wetenschappers vrezen echter dat het H5N1-virus muteert en overdraagbaar wordt van mens op mens. Alle betrokken hulpverleningsinstanties in Nederland houden er rekening mee dat dan 30 procent van de bevolking ziek kan worden. De Nederlandse overheid heeft een voorraad van 3 miljoen doses van het antivirale middel Tamiflu in huis. Bij een pandemie kan dat onvoldoende zijn. Volgens jaar kunnen daar 2 miljoen doses bij komen; de grondstof is inmiddels aan de overheid geleverd.

Het ministerie van Volksgezondheid is bezig een plan uit te werken voor de distributie van de antivirale middelen. Het ondersteunt de pandemierichtlijn voor huisartsen omdat deze de verdeling van Tamiflu vereenvoudigt. Volgens het NHG beseft het ministerie van Volkgezondheid dat de 5 miljoen Tamiflu-doses op een 'ordentelijke' manier op de juiste plek moesten komen.

Volgens NHG en NVK leven er onder artsen vele vragen over de verstrekking van Tamiflu en de verdeling van de 1.700 Nederlandse intensivecarebedden. Goudswaard: ,,Een belangrijke vraag is of patiënten het huis uit mogen om hun pillen te halen of dat de medicijnen bij wijze van spreken door de brievenbus moeten worden gestopt om het risico van besmetting zo veel mogelijk te beperken.'

    • Antoinette Reerink