PAR opnieuw belangrijkste partij Antillen

De Antilliaanse kabinetsformatie is rond. De Partido Antia Restrukturá (PAR) is ook in de nieuwe regering de belangrijkste partij. Ook in het parlement heeft de partij de meeste zetels.

Het nieuwe Antilliaanse kabinet treedt aan, aan de vooravond van nieuwe onderhandelingen met Nederland over de staatkundige structuur van de Antillen en de sanering van de overheidsschuld van meer dan 2,4 miljard euro. Die zogeheten rondetafelconferentie moet eind volgende maand plaats vinden.

In het nieuwe kabinet gaat de christen-democratische PAR, met vijf zetels winnaar van de parlementsverkiezingen van eind januari, samenwerken met de sociaal-democratische MAN (3 zetels), volkspartij Partido Nashonal di Pueblo (PNP, 2) en politieke partijen van de overige eilanden, Sint Maarten, Bonaire, Saba, en St. Eustatius.

PAR-informateur Pedro Atacho overhandigt vandaag zijn eindverslag aan gouverneur Frits Goedgedrag van de Nederlandse Antillen. Naar verwachting zal Goedgedrag Atacho aanwijzen als formateur.

De rondetafelconferentie (RTC), volgende maand, gaat om het opheffen van het landsbestuur van de Nederlandse Antillen per juli 2007. Het is daarna de bedoeling dat Curaçao en Sint-Maarten meer autonomie krijgen terwijl Bonaire, Saba en St. Eustatius directe banden aangaan met Nederland.

Minister-president Balkenende (CDA) en minister Pechtold (Koninkrijksrelaties, D66) sloten daarover eind vorig jaar een akkoord met de Antilliaanse regering. Daarin staat ook dat Nederland een substantiële bijdrage levert aan de torenhoge schuldsanering. Die laatste toezegging stuitte deze week in Nederland in zowel de Eerste als de Tweede Kamer op verzet. De Eerste Kamer gaat alleen akkoord met staatkundige hervormingen als er na schuldsanering voldoende waarborgen zijn voor controle op het financiële beleid en deugdelijkheid van bestuur. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil schuldsanering koppelen aan instemming van de Antilliaanse regering met het plan van minister Verdonk (integratiebeleid, CDA) om criminele Antilliaanse jongeren terug te sturen.

Een gisteren door de VVD ingediende motie daarover werd door Pechtold ernstig ontraden omdat hij vreest dat het onderhandelingsproces daarmee onmogelijk wordt. Morgen zal de Tweede Kamer naar verwachting over de motie stemmen.

Rectificatie / Gerectificeerd

In het artikel PAR opnieuw belangrijkste partij Antillen (22 februari, pagina 2) werd minister Verdonk genoemd als minister van Integratiebeleid , CDA. Zij is lid van de VVD.