Nieuw busbedrijf RET en Connexxion

Er komt mogelijk een nieuw busbedrijf in de Randstad. Het Rotterdamse openbaar-vervoerbedrijf RET (trams, metro, bussen) en busbedrijf Connexxion willen dat oprichten. De twee bedrijven hebben vanmiddag een 'intentieverklaring' ondertekend waarin staat dat zij 'de haalbaarheid gaan onderzoeken van het oprichten van een gezamenlijk busbedrijf' in de Randstad.

Aanleiding is de invoering van concurrentie in het stads- en streekvervoer. De Rotterdamse RET verliest op 1 januari 2009 de concessie voor het busvervoer in en rond Rotterdam. Tot nu toe viel het busvervoer automatisch toe aan de RET.

Uit onderzoek bleek eerder dat het busvervoer bij de RET duurder is dan het busvervoer bij concurrenten. Als gemeentelijk bedrijf is de RET minder efficiënt en slagvaardig. Hierdoor loopt de RET het risico de openbare aanbesteding van het busvervoer in en rond Rotterdam te verliezen, met werkloosheid voor (een deel van de) werknemers tot gevolg. De RET wordt op 1 januari 2007 verzelfstandigd.

Bij het besluit over de verzelfstandiging heeft de gemeente Rotterdam gezegd dat de RET met het oog op de concessieverlening 'strategische samenwerkingsverbanden' moet proberen aan te gaan. Voor dit samenwerkingsverband is Connexxion aangezocht. Ook Connexxion is werkzaam in de regio Rotterdam.

Het aanbesteden van openbaar vervoer door concessieverlening is geregeld in de Wet Personenvervoer. De aanbesteding is praktijk in het streekvervoer, nu is het stadsvervoer aan de beurt. Ook het vervoer per tram en metro zal over een paar jaar worden aanbesteed.