Havenbedrijf van Amsterdam in 2005 licht gegroeid

Amsterdam, 22 febr. De overslag in het Amsterdamse havengebied is vorig jaar licht gegroeid. De groei is mede te danken aan de ingebruikname in 2005 van de al in 2002 gereedgekomen containerterminal van Ceres. Dat heeft Haven Amsterdam, zoals het voormalige Gemeentelijk Havenbedrijf sinds 1 januari heet, maandag bekendgemaakt. De overslag bedroeg vorig jaar bijna 75 miljoen ton, een groei van 2,3 procent ten opzichte van 2004. De toename zit vooral in de overslag van olieproducten, zand, grind, mineralen, meststoffen en stukgoederen. De overslag van cacao, waarin Amsterdam wereldmarktleider is, liep in 2005 echter terug.