Frankrijk en Italië net binnen normen

Frankrijk en Italië zijn op de goede weg met het terugdringen van hun begrotingstekort, aldus de Europese Commissie in een overzicht vandaag. Frankrijk heeft volgens de laatste maar nog niet definitieve gegevens het tekort in 2005 voor het eerst sinds jaren net binnen de Europese normen gehouden.

Het zogenaamde stabiliteitspact schrijft voor dat eurolanden hun tekort moeten beperken tot 3 procent van het bruto binnenlands product, op straffe van boetes. Deze afspraak is gemaakt omdat hoge tekorten de rente kunnen opdrijven.

Frankrijk zat jarenlang boven de norm, maar heeft het afgelopen jaar afgesloten op 3,0 procent. Op langere termijn streeft het land naar een begroting in evenwicht. De Commissie bestempelt het scenario als realistisch. Alleen voor dit jaar is Parijs te optimistisch, aldus het rapport.

Tegen Italië loopt sinds de zomer een procedure wegens een te hoog tekort. Verdere stappen zijn op basis van de laatste cijfers niet nodig, meent de Commissie. De dwingende aanbeveling om het tekort in 2007 onder de 3 procent te brengen, lijkt te worden gehaald.

Op Griekenland heeft de Commissie wel aanmerkingen. Het land werd de laatste jaren geplaagd door een statistiekschandaal waardoor een schending van de Europese tekortregels lange tijd verborgen bleef. Onder druk van Brussel probeert Athene zijn tekort dit jaar onder de 3 procent te krijgen. Maar er ontbreekt veel informatie, zodat Brussel niet kan beoordelen of het land werkelijk het gat in de begroting afgelopen jaar heeft teruggebracht tot 4,3 procent, zoals het zelf beweert. Ook heeft de regering onvoldoende marges ingebouwd.

Nederland krijgt een compliment. Nadat het tekort in 2003 onverwacht hoger was dan 3 procent, heeft de regering van Balkenende de begroting snel weer op orde gebracht. 'Nederland toont aan dat met een vastberaden optreden een snelle en duurzame correctie van de budgettaire onevenwichtigheden kan woren bewerkstelligd', aldus verantwoordelijk Eurocommissaris Almunia. (ANP)