Excuses Zalm na ozb-oproep geaccepteerd

De Tweede Kamer aanvaardt in meerderheid de verontschuldiging van minister Zalm (Financiën, VVD) over zijn opmerkingen over de onroerendezaakbelasting (ozb).

VVD-fractieleider Van Aartsen en woordvoerders van CDA, D66, LPF en ChristenUnie betuigden gisteren tijdens het vragenuurtje van de Kamer hun steun aan de belaagde minister. Zondag beweerde Zalm in het tv-programma Buitenhof dat 62 gemeenten buiten de wet handelden met de verhoging van de ozb en hij riep burgers in die gemeenten op om hun ozb-aanslag niet te betalen.

'Ik heb gereageerd op een manier die beter anders had gekund', gaf Zalm toe. De brief van de minister van Binnenlandse Zaken, waarop Zalm zijn uitspraken had gebaseerd, was 'zorgvuldiger dan mijn uitlatingen', erkende hij. Maar hij hield vast aan zijn standpunt dat het thema van lokale lasten wel degelijk een belangrijk politiek thema is. 'Ik ben zeer begaan met de ozb', zei Zalm.

Kamerlid Vendrik (GroenLinks) daagde Zalm uit om zijn 'oproep tot belastingstaking' publiekelijk in te trekken. 'Een minister van financiën die oproept tot belastingstaking, is het toppunt van onbehoorlijk bestuur', betoogde hij.

Maar Zalm weigerde deze knieval te maken. Maandagavond was hij al diep door het stof gegaan door in alle toonaarden en voor alle media zijn mea culpate belijden. In reactie op Vendrik zei Zalm gistermiddag: 'Ik wil niet oproepen tot een belastingstaking. Maar als een gemeente een ozbv-aanslag oplegt die niet is toegestaan, dan neemt die gemeente een onrechtmatig belastingbesluit.' Zalm erkende dat zijn uitspraak bij Buitenhof 'te kort door de bocht' was, maar hield vol dat burgers een aanslag die niet rechtsgeldig is, niet hoeven te betalen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verklaarde gisteren de verontschuldigingen van Zalm te aanvaarden. De VNG wil niet dat in de toekomst 'emoties de feiten verdringen'. Zalm heeft aangekondigd dat ambtenaren van Financiën en Binnenlandse Zaken met de VNG, het Interprovinciaal Overleg en het onderzoekscentrum voor lagere overheden de ontwikkeling van de lokale lasten zorgvuldig onderzoeken.