Charles ziet zich als dissident maar mag dat niet zijn

De Britse troonopvolger, prins Charles, omschrijft zichzelf graag als 'een dissident', die tegen de bestaande politieke consensus in gaat. Bewust mengt hij zich daarom in politiek gevoelige kwesties, die hem na aan het hart liggen. Dit zegt een oud-medewerker van de prins in een schriftelijke verklaring voor een Londense rechtbank.

Daarmee is de prins in een pijnlijke constitutionele rel verzeild geraakt, want leden van het koninklijk huis worden geacht zich ver te houden van netelige politieke kwesties. Mark Bolland, die van 1996 tot 2003 nauw met de prins samenwerkte, verklaarde dat ministers regelmatig naar de prins belden om zich te beklagen over diens bemoeienis met bepaalde onderwerpen. Een voorbeeld hiervan is zijn campagne tegen genetisch gemanipuleerd voedsel.

Bolland is opgeroepen als getuige door The Mail on Sunday in een rechtszaak, die door prins Charles is aangespannen om het zondagsblad af te houden van verdere publicatie van fragmenten uit vertrouwelijke notities van zijn hand. The Mail on Sunday publiceerde in november 2005 fragmenten, waaruit bleek dat de prins ernstige bedenkingen had over de overdracht van Hongkong aan China in 1997. Volgens de krant omschreef hij de overdracht als 'The Great Chinese Takeaway'.

In zijn verklaring bevestigde Bolland dat de prins in 1999 een staatsbanket in Londen met Chinese leiders boycotte 'omdat hij het Chinese regime niet goedkeurde en een groot aanhanger van de Dalai Lama is'. Bolland kreeg naar zijn zeggen opdracht van de prins om diens boycot te lekken naar de media.

De oud-medewerker verklaarde dat de staf van de prins dikwijls had geprobeerd hem af te houden van zijn politiek getinte standpunten omdat die hem in verlegenheid konden brengen. Bolland onderstreepte dat de prins zich er wel consequent voor hoedt in partijpolitieke conflicten terecht te komen.

Politici hebben niet gereageerd op Bollands beweringen, omdat de zaak nog onder de rechter is.