Wellicht tijd voor maken van liberale vraagbaak

In een toespraak (15 februari) voor liberale moslims in Hengelo, maakte oud-VVD-leider Wiegel duidelijk dat voor hem de vrijheid van meningsuiting niet absoluut is. Tussen dat vrijheidsrecht en het gebruikmaken van dat recht staat de moraal. Ongebreideld gebruik van het vrije woord gaat ten koste van het fatsoen en verhardt de samenleving, zei Wiegel.

Getuige de verdeeldheid die daarover bestaat in de VVD en de onrust die daardoor ontstaat bij het electoraat, vraag ik mij af of het geen tijd wordt voor het op schrift stellen van een liberale vraagbaak, met als titel: `Hoe hoort het eigenlijk?`, Amy Groskamp-ten Have zal daar volgens mij geen bezwaar tegen gemaakt hebben. In haar gelijknamige standaardwerk over etiquette heeft zij er immers op gewezen dat weten hoe het hoort belangrijk is.

Niet alleen omdat het je helpt op een respectvolle manier met je medemens om te gaan, maar ook omdat het je vrijer of minder angstig maakt in het maatschappelijk verkeer.

    • Wouter ter Heid Zwolle