Voorlopig geen steun voor boeren

Boeren die met financiële problemen kampen omdat de vraag naar kippenvlees is gedaald, krijgen voorlopig geen extra steun uit Brussel. Dat zei Europees Commissaris Fischer Boel (Landbouw) gisteren. De situatie is daarvoor nog niet ernstig genoeg, vindt ze. De Europese Commissie wil eventueel wel maatregelen nemen om het vertrouwen onder consumenten te herstellen, zei Fischer Boel. 'Een informatiecampagne kan overwogen worden.' Volgens haar is er nog geen enkele reden bang te zijn voor het eten van kippenvlees.

In verschillende Europese landen is de vraag naar kip niettemin sterk afgenomen. In Italië is de verkoop zelfs met 70 procent gedaald. Tijdens een bijeenkomst van ministers van Landbouw van de Europese Unie gisteren in Brussel drongen Italië en Griekenland aan op steun voor boeren. Ze kregen daarbij steun van Frankrijk. Italië heeft al aangekondigd zelf met 100 miljoen euro steun te komen voor zijn pluimveesector. Ook het Nederlandse bedrijfsleven wil 'crisismaatregelen'.

Vandaag vergaderen veterinair deskundigen uit de 25 lidstaten van de EU in Brussel over maatregelen om verspreiding van het vogelgriepvirus te voorkomen. Nederland zou op die bijeenkomst plannen indienen om hobbykippen en 'commercieel pluimvee' dat buiten verblijft, preventief in te enten. Nederland krijgt daarbij steun van Frankrijk. Nederlandse en Franse ambtenaren hadden gisteren ook een gesprek met de Europese Commissie waarin zij pleitten voor vaccineren.

Andere landen, waaronder Duitsland, zijn daar huiverig voor. Door het vaccin zouden ingeënte dieren niet goed meer te onderscheiden zijn van zieke beesten. 'De mening in Europa is verdeeld', zei de Oostenrijkse minister van Landbouw Josef Pröll gisteren. Hij was voorzitter van de vergadering van landbouwministers.

De Nederlandse minister Veerman (Landbouw) probeerde gisteren zijn Duitse collega Seehofer alvast over te halen tot het standpunt dat inenten van pluimvee geen probleem is. Duitsland is de grootste afnemer van Nederlandse kippenproducten. Bijna een derde van het uitgevoerde pluimveevlees ging in 2004 naar Duitsland, en negen op de tien uitgevoerde eieren. Daarmee is de Duitse opstelling van cruciaal belang voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Minister Veerman wil vooral haast maken met het inenten van hobbykippen. 'Als we niet gaan enten, komen we deze ziekte niet te boven. Op termijn zullen we er niet aan ontkomen', zei hij.

Vrijdag komen de ministers van Volksgezondheid van de EU-landen bijeen in Wenen om te overleggen over een gecoördineerde aanpak inzake de vogelgriep op hun terrein.