Vaccinatie levert dierenarts veel werk

Over de mogelijkheid van vaccinatie van 'hobbykippen' tegen vogelgriep is nog veel onduidelijk. Het nut ervan wordt ter discussie gesteld.

Als de Europese Unie vandaag besluit dat hobbykippen mogen worden ingeënt tegen de vogelgriep, is het maar de vraag hoeveel kippen daadwerkelijk een spuit krijgen. Kippenhouders moeten de vaccinatie zelf betalen. Verder garandeert het ministerie van Landbouw (LNV) niet dat gevaccineerde kippen bij een uitbraak niet toch worden geruimd.

Hoogleraar Mart de Jong, veterinair epidemioloog aan Wageningen Universiteit, vraagt zich af hoeveel kippenhouders zullen overgaan tot vaccinatie. De Jong is lid van de wetenschappelijke commissie die in november vorig jaar het ministerie van LNV adviseerde over vaccinatie van hobbykippen.

Die commissie schreef toen dat vaccinatie van hobbykippen 'nauwelijks een bijdrage levert' aan het voorkomen van een grote vogelgriepuitbraak in commerciële kippenhouderijen. Hobbykippen komen bijna niet in contact met commercieel gehouden kippen. Bovendien produceren ze minder virussen omdat ze niet in grote groepen leven. Epidemiologisch gezien is er volgens de commissie 'geen reden' voor het enten van hobbypluimvee.

Wie zijn kip wil inenten, doet dat dus om haar weer uit het hok te mogen laten, en om te voorkomen dat het dier ziek wordt, aldus een voorlichter van het ministerie van LNV. Dat werkt: gevaccineerde kippen hebben meer weerstand tegen infectie, al kan besmetting niet met zekerheid worden voorkomen. Vaccinatie werkt vooral bij kippen, kalkoenen en eenden. Er zijn drie vaccins beschikbaar, die nu ook al gebruikt worden voor vogels in dierentuinen. Wetenschappers zijn het er over eens dat een geënte kip en haar eieren gewoon gegeten kunnen worden.

Hoe duur vaccinatie zal zijn is onduidelijk. De prijs is afhankelijk van de afspraken die de Europese Unie maakt over de uitvoering.

Duidelijk is in elk geval dat een kip, om haar een jaar te beschermen, twee keer moet worden ingeënt. Voor de dierenarts levert dat rompslomp op, omdat hij steeds ontheffing moet aanvragen bij LNV voor het gebruik van de niet geregistreerde vaccins. En dan zijn er nog afspraken nodig over identificatie en regelmatige controle van het pluimvee. Hobbykippen zijn nu niet geregistreerd.

Tegelijk met het voorstel over hobbykippen brengt minister Veerman in Brussel een plan voor vaccinatie van de vijf miljoen commercieel gehouden vrije-uitloopkippen. Volgens epidemioloog De Jong is dat wél nuttig tegen verspreiding. Maar Veerman verwacht dat het voorstel vanmiddag niet zomaar goedgekeurd zal worden. Volgens het ministerie vragen andere EU-landen de garantie dat gevaccineerde kippen met een test van besmette vogels kunnen worden onderscheiden.