Stiekem niets aan de hand in ozb-land

Zalm wist eigenlijk niet welke gemeenten meer ozb heffen dan volgens de wet mag. Maar wie weet het wel? De provincies lijken ook niet zeker meer.

Minister Zalm wist eigenlijk niet hoe het zat, toen hij zondag gemeenten noemde die „illegale” ozb-tarieven hanteerden. Van de lijst met 62 gemeenten in overtreding waar hij in het programma Buitenhofnaar verwees, bleek weinig te kloppen.

Maar als de minister van Financiën ongelijk heeft, wie weet dan wel welke gemeenten zich niet aan de wet houden?

Provincies zouden het móéten weten, want zij controleren de financiën van hun gemeenten. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) kwam gisteren dan ook met een lijst van zeven gemeenten die te hoge tarieven zouden hanteren.

Maar de verwarring die Zalm veroorzaakte, is met dit lijstje nog niet verdwenen. Vier van de gemeenten werden vanochtend door het IPO al weer van het lijstje gehaald. Volgens cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden kwamen ze niet boven het maximum uit.

Van de drie overgebleven gemeenten zijn er twee, Vlist en Cranendonck, die in 2005 een te laag ozb-tarief hanteerden. Vlist heeft daarom in oktober 2005 de tarieven voor dat jaar verhoogd (wat inwoners overigens niet hoefden te betalen). Volgens wethouder Van Dorp rekent het ministerie nog met het oude tarief voor 2005, waardoor ze denken dat de stijging in 2006 te groot is.

Cranendonck wilde de fout door een verhoging in 2006 corrigeren, en heeft daar volgens burgemeester Meinema ook rugdekking voor: het ministerie van Binnenlandse Zaken stuurde een e-mail waarin stond dat er geen probleem van de verhoging zou worden gemaakt. De provincie heeft de begroting goedgekeurd.

Dan blijft Wassenaar over. Dat zit met de ozb-heffing voor eigenaren van bedrijven 1 procent te hoog (oftewel 5 cent per 2.500 euro van de waarde van een gebouw), maar heeft „zwart op wit” instemming van de provincie, zegt wethouder Van Dijk.

„De algemene les is dat je met lijstjes erg op moet passen”, zegt Ronald Fredriksz, coördinator financiën bij het IPO. Ook bij hem kwamen de telefoontjes binnen van gemeenten die vonden dat ze niet op de IPO-lijst thuishoorden.

Zijn er dan eigenlijk wel gemeenten die de wet overtreden? Het lijkt er niet op. Maar hoe kom je erachter.

De enige optie voor burgers is kijken op de site van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar staat een lijst met de maximale tarieven in 2006. Maar die lijst is ook niet volledig: gemeenten met te hoge tarieven die daarvoor van de provincie ontheffing hebben gekregen, staan er niet op.

Die provinciale ontheffing is ook om een andere reden problematisch. Volgens de wet die de stijging van de ozb-tarieven regelt moest een ontheffing vóór 15 november zijn aangevraagd, en vóór 16 december zijn verleend. Maar de wet zelf was pas op 22 december door het parlement goedgekeurd.

Wie het echt zeker wil weten, en daar valt ook de minister onder, moet uiteindelijk naar de rechter stappen. Wat die beslist, is waar.

    • Derk Stokmans