Sanering van trustkantoren na toezicht

Een op de drie trustkantoren in Nederland heeft twee jaar nadat het toezicht is verscherpt nog geen vergunning. De kantoren moeten zo'n vergunning sinds 1 maart 2004 aanvragen bij De Nederlandsche Bank.

Volgens een woordvoerder van de De Nederlandsche Bank (DNB) hebben 46 van de 183 aanvragen van trustkantoren het om uiteenlopende redenen 'niet gehaald'. Dat kan zijn doordat DNB twijfelde aan de integriteit van de aanvrager, maar dat kan ook zijn doordat de aanvrager zijn verzoek terugtrok of procedurefouten maakte.

Trustkantoren, die het beheer en de administratie van vennootschappen uit handen nemen, raakten de afgelopen jaren regelmatig in opspraak (Parmalat, Yukos). DNB maakt niet bekend wat de precieze redenen zijn om de 46 aanvragers geen vergunning te geven.

Veel vooraanstaande ondernemingen hebben de afgelopen jaren hun trustactiviteiten afgestoten wegens het risico in opspraak te raken. ABN Amro verkocht haar trustkantoor. Advocatenkantoor Nauta Dutilh deed dat nadat het kantoor bleek te zijn betrokken bij Parmalat-vehikels in Nederland. Het Italiaanse zuivelconcern bleek met hulp van een web van vennootschappen met miljarden euro te hebben gemanipuleerd.

Op dit moment zijn ruim 20 aanvragen van trustkantoren nog in behandeling bij DNB. Eind vorig jaar waarschuwde de toezichthouder dat bij 'een groot deel hiervan' sprake is van criminele of financiële antecedenten die in een vertraging van de aanvraag resulteren. Ook heeft zich bij een aantal kantoren die al een vergunning hebben een 'zorgelijke situatie geopenbaard'.

Volgens H. Leijdesdorff, bestuurder van branchevereniging VIMS, wordt de sector minder opgeschoond dan de cijfers van DNB suggereren. 'Veel organisaties, zoals administratiekantoren of advocatenkantoren, deden de trustactiviteiten 'ernaast'. In het nieuwe regime kwamen zij tot de conclusie dat de administratieve lasten te hoog werden en hebben zij hun activiteiten afgestoten.'