Persstem over ouderen

The Economist

De babyboomgeneratie, waarvan de eerste leden dit jaar zestig worden, omvat het grootste aantal mensen dat ooit in zo'n kort tijdsbestek vrijwillig afstand heeft gedaan van een baan. Omdat ze veel omvangrijker is dan de generatie na haar, werpt ze een schaduw over de bedrijven die ze zal achterlaten. Japan verwacht dat zijn beroepsbevolking in de komende 25 jaar met 16 procent (zo'n tien miljoen mensen) zal afnemen. Europa zal het aantal werknemers dat de pensionering nadert met een kwart zien toenemen. Een aantal ondernemingen klaagt nu al over een tekort aan bekwame krachten. [...]

Als het aan de oudere werknemer ligt, zouden velen de kans grijpen om te blijven werken. [...] De babyboomers zeggen dat zij niet alleen voor het geld aan het werk willen blijven. Velen willen ook na de gebruikelijke pensioenleeftijd blijven werken omdat het ze geestelijk fit houdt. Hun productiviteit mag dan met de jaren achteruitgaan, de traditionele wijze van pensionering, waarbij een employé de ene dag nijver doende is in een druk kantoor en de volgende dag alleen nog maar goed is om in een luie stoel achter de geraniums te zitten, is slecht voor de economie, voor bedrijven en voor mensen. [...]

Als babyboomers langer willen werken en de bedrijven hebben behoefte aan bekwame krachten, wat is dan het probleem? Het antwoord is deels dat arbeidsmarkten slecht ingericht zijn op de behoeften van oudere werknemers. De pensioenen moeten worden losgekoppeld van de eindsalarissen, anders lijden de werknemers ernstig schade wanneer zij loonsverlaging accepteren om te blijven werken. [...]

De overheids- en privé-pensioenen zouden de werknemers moeten stimuleren om hun pensionering uit te stellen. [...] Bedrijven, evenals overheden, moeten flexibel zijn. Werknemers zijn erop gebrand om meer vrouwen aan te nemen en de deeltijdbanen die zij graag willen, zijn ook aantrekkelijk voor ouderen. [...]

In vele culturen is er verband tussen leeftijd en positie, en dus ook salaris: hoe ouder een werknemer is, hoe duurder. Babyboomers zullen alleen een baan vinden als zij aanvaarden dat hun salaris wordt gebaseerd op wat zij voor het bedrijf waard zijn - niet op wat zij op het hoogtepunt van hun carrière verdienden. Ook al zou een tekort aan bekwame krachten misschien alle salarissen opdrijven, dan nog zullen ouderen zich moeten neerleggen bij een relatieve achteruitgang in salaris en status. De babyboomers hebben sinds 1960 het aangezicht van de wereld veranderd. Zij staan op het punt om dat nogmaals te doen door de wereld van het werk op zijn kop te zetten. Die maatschappelijke beroering zal kalmer verlopen dan de vorige die zij op hun conto schreven, maar de gevolgen zullen ingrijpender zijn.