Ook Iran wil eind aan rellen cartoons

Kabul, 21 febr. Iran steunt oproepen van islamitische en niet-islamitische leiders om een eind te maken aan gewelddadig protest tegen de in het Westen, allereerst in Denemarken en Noorwegen, gepubliceerde spotprenten van de profeet Mohammed.

Pagina 5