Nederland samen met België tegen drugsproblematiek

Houthem, 21 febr. België en Nederland gaan grensoverschrijdende criminaliteit en drugsoverlast in de Limburgse grensstreek samen hard aanpakken. Dat zijn minister Donner (Justitie, CDA) en zijn Belgische ambtgenoten Dewael (Binnenlandse Zaken) en Onkelinx (Justitie) in Limburg overeengekomen. Duitsland kan op termijn bij de samenwerking worden betrokken.

Pagina 7