Mini-Stonehenge

Rotterdam, 21 febr. In Cornwall zijn de resten gevonden van een houten mini-Stonehenge (4 à 5.000 jaar oud) bij de aanleg van een snelweg. Het gaat om een cirkelvormige reeks gaten in de grond (diameter 10 m) met daarbinnen een boog van 10 paalgaten, met de opening naar het zuiden. In de paalgaten kunnen losse palen hebben gestaan, of een uitgebreidere constructie. Er zijn nog geen prehistorische voorwerpen op de plek gevonden. In Groot-Brittannië zijn uit deze tijd veel `henges` gevonden, vaak niet meer dan een cirkelvormige wal en gracht, zoals ook de oudste fase van het later sterk uitgebreide Stonehenge eruit zag. Ook uit andere landen zijn `henges` bekend.