'Mensen weten weinig van financiën'

Nederlanders begrijpen maar weinig van financiële zaken. Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank, die 1.500 Nederlanders vijf eenvoudige vragen stelde over rente en inflatie en acht vragen over beleggen.

De vragen over beleggen wist slechts 5,9 procent van de ondervraagden goed te beantwoorden. Zestig procent van de ondervraagden maakte fouten in de vragen over rente en inflatie. Zelfs op vragen die op elke school in de economieles aan bod komen, bleef een aanzienlijk deel het antwoord schuldig. Neem de vraag: Stel dat in 2010 zowel uw inkomen als de prijzen zijn verdubbeld. Kunt u dan meer, minder of hetzelfde kopen? Een kwart van de Nederlanders weet niet dat de koopkracht in dat geval gelijk blijft.

De financiële kennis neemt weliswaar toe als het opleidingsniveau stijgt, maar ook de hoger opgeleiden maken missers. Tweederde van die groep had alles goed.

Vooral vrouwen blijken moeite te hebben met de vragen, met name over beleggingen. Slechts 8 procent van de vrouwen had zeven of acht vragen over beleggen goed, tegen 35 procent van de mannen.

Het gebrek aan financiële kennis is opvallend, omdat de overheid steeds meer verantwoordelijkheid over geldzaken neerlegt bij de consument. Over pensioenen, zorgverzekeringen en levensloop-regelingen moeten Nederlanders zelf meer keuzes maken dan vroeger.

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is niet verrast. 'Politici vragen veel van mensen', zegt Gabriëlla Bettonville van het Nibud. Intussen wordt op scholen in de economieles volgens haar te weinig aandacht besteed aan de financiële praktijk. 'Daarom hebben we voor het basisonderwijs en het vmbo zelf pakketten ontwikkeld', aldus Bettonville.