Door afschaffen Cito-toets daalt kennisniveau 2

Op het betoog van collega Varkevisser in NRC Handelsblad van 13 februari waarin hij het nut van de eindtoets basisonderwijs van het Cito betwijfelt, valt wel wat aan te merken.

Uitsluiting van leerlingen van de eindtoets gebeurt. Dat er op school een leerlingvolgsysteem wordt gebruikt, weerlegt dat niet en een onderzoek naar de mate van uitsluiting kan zinvol zijn.

Op grond van het leerlingvolgsysteem laat Varkevisser bepaalde kinderen niet meedoen. Echter, wanneer er al voldoende gegevens bekend zijn, zou dus geen enkel kind meer hoeven deel te nemen!

Ook het argument dat een kind met een leerachterstand zich bij toetsafname maar gekweld en `dom` zou voelen, overtuigt niet. Uitsluiting lijkt me vele malen erger. Daarbij komt dat de toetsresultaten bij afname van het aantal deelnemers, minder waarde hebben. Er wordt immers met minder kinderen vergeleken.

Verder heb ik in de tien jaren dat ik groep 8 onder mijn hoede had, nooit een significant te laag scorende leerling meegemaakt. Ook van collega`s heb ik dat nooit vernomen.

Dat de toets een relatieve waarde heeft, werd trouwens al bij de introductie van de toets in de jaren zeventig door het Cito sterk benadrukt. Wanneer ouders en anderen de toetsresultaten een te grote waarde toekennen, is dat inderdaad betreurenswaardig .

Worden de toetsscores op de juiste manier gebruikt, namelijk ter ondersteuning van het schooladvies, zie ik geen reden om een leerling deelname aan de toets te ontzeggen. Echte uitzonderingen natuurlijk daargelaten.

    • N.J. van der Hoog Venlo