Dichteres Antjie Krog beticht van plagiaat

Is de bekroonde Zuid-Afrikaanse dichteres en schrijfster Antjie Krog een 'luie letterdief', een 'overschrijvende tikjuffrouw'? Volgens landgenoot, collega-dichter en hoogleraar Engelse letterkunde Stephen Watson wel. In het deze week verschenen literaire tijdschrift New Contrast beschuldigt hij Krog van plagiaat en misleiding. Krog noemt de aantijgingen 'lasterlijk'. Haar twee uitgevers overwegen gerechtelijke stappen.

In een negen pagina's tellende beschouwing wijst Watson onder meer op de gelijkenissen tussen het werk van Krog en dat van de Britse dichter Ted Hughes. Sommige woorden en zinsdelen uit Krogs bestseller Country of My Skull komen overeen met Hughes essay Myth and Education. Krog zegt dat ze Hughes' essay niet heeft gezien voor ze Country of My Skull publiceerde. Haar uitgever geeft toe dat er een 'treffende' overeenkomst in woorden bestaat, maar zegt dat de gedachten achter beide werken zeer verschillend zijn. Hughes schreef in zijn essay over verhalen: 'It reconciles their contradictions in a workable fashion and holds open the way between them'. In Krogs boek staat over mythen: 'It reconciles the contradictions of these two worlds in a workable fashion and holds open the way between them.'

Volgens Watson heeft Krog ook het concept overgenomen dat de basis vormt van zijn in 1991 verschenen dichtbundel Versions from the /Xam, met uitgeschreven gedichten van Bosjesmannen. Krog zou dat idee hebben gekopieerd in haar bundel The Stars say 'tsau' uit 2004. Watson kan echter geen zinnen aanwijzen die Krog van hem zou hebben gestolen.

Beide bundels leunen sterk op de vertalingen van de Duitse linguïst Wilhem Bleek en zijn schoonzus Lucy Loyd, die in de 19de eeuw gedichten van bosjesmannen bestudeerden. Volgens Krog zijn de overeenkomsten tussen haar werk en de bundel van Watson daarom 'niet verbazend'. Ze vergelijkt Watson met 'Walt Disney die iemand van plagiaat beschuldigt omdat hij gedichten zou hebben gebaseerd op de verhalen van de gebroeders Grimm'.