Veruit meeste verhuizingen bij Antillianen

Allochtonen verhuizen vaker dan autochtone Nederlanders. Autochtone mannen verhuizen tussen hun 15e en 55e jaar gemiddeld 4,7 keer; mannen uit de Nederlandse Antillen en Aruba 10,9 keer, Surinaamse mannen 8,0 keer, Turkse mannen 7,4 keer en Marokkaanse mannen 7,0 keer. Vrouwen verhuizen minder vaak.

Almere is populair onder Amsterdamse Surinamers, Haarlemmermeer bij autochtone Amsterdammers. In Almere krijgen zowel autochtonen als allochtonen meer kinderen dan elders.

Dit zijn bevindingen van het Ruimtelijk Planbureau (RPB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een gezamenlijk onderzoek naar de regionale ontwikkelingen van bevolking, allochtonen en huishoudens dat vandaag gepubliceerd is.

Een verklaring voor de grotere mobiliteit onder (eerste generatie) allochtonen kan volgens de onderzoekers gezocht worden in de woonsituatie. Relatief veel allochtonen wonen in goedkope huurwoningen in de oude stadswijken van de grote steden. Dit maakt het waarschijnlijk dat men snel geneigd is te verhuizen naar een betere woning. Marokkanen en Turken zijn minder geneigd naar randgemeenten te verhuizen.

Na autochtonen (de zogeheten 'witte vlucht') verhuizen ook steeds meer allochtonen van de grote stad naar de buurgemeenten. Rotterdamse allochtonen hebben een voorkeur voor Capelle aan den IJssel. De populariteit van Almere voor Surinamers hangt samen met het aanbod van eengezinswoningen en met de aantrekkingskracht van de bestaande Surinaamse gemeenschap.

Eerder berekende het CBS dat door verhuizingen van autochtonen uit de vier grote steden in de periode 1999 tot 2002 194 miljoen euro aan jaarinkomen méér verdween, dan er door de komst van allochtonen voor terug kwam.