'Recepties, diners of optredens zijn verboden'

De Academy die de Oscars uitreikt, is gewend dat er voor en tegen films wordt gelobbyd. Ze heeft strenge regels opgesteld.

Een aantal Israëliërs en Amerikaanse joden lobbyt tegen de film Paradise Now, over twee Palestijnse zelfmoord-terroristen. Ze willen dat de herkomst van de film, kandidaat voor een Oscar in de categorie beste buitenlandse film, formeel wordt veranderd van Palestina in 'de Palestijnse gebieden'.

Maar de Academy of Motion Pictures Arts and Sciences , die jaarlijks de Oscars uitreikt, heeft ervaring met lobbyisten. Elk jaar proberen producenten van honderden films de stem van de bijna 6.000 Academy-leden voor hún film te winnen. In de loop der jaren liep dit gelobby de spuigaten uit: filmproducenten bestookten Academy-leden met uitnodigingen voor luxe diners, recepties en uitjes met filmsterren. Want het economische belang van een Oscar is groot.

Dit alles was aanleiding voor de Academy om regels op te stellen voor inzenders van films die het lobbyen beperken. Het enige doel dat producenten nog mogen nastreven, is dat de duizenden Academy-leden voordat ze stemmen ook werkelijk hun film zíen.

De Academy moedigt aan dat ingezonden films in een theater worden getoond voor haar leden. Maar niets mag tijdens de vertoning worden uitgedeeld aan de leden behalve een lijst met de aftiteling. Zulke vertoningen mogen niet worden opgeluisterd met recepties, buffetten of andere versnaperingen. Evenmin mag zo'n vertoning worden begeleid door een live-optreden van iemand die iets met de film te maken heeft. Voor filmvertoningen die op die manier worden opgeluisterd voor het brede publiek, mogen Academy-leden niet worden gevraagd en ze mogen ook niet gratis worden toegelaten.

Filmproducenten mogen gratis passen verstrekken die Academy-leden toegang verschaffen tot hun films. Maar op die passen mogen uitsluitend de naam van de film en het logo van de producent staan. Tekst, foto's of andere ontwerp-elementen die bij de film horen, mogen er niet op staan.

Producenten mogen Academy-leden alleen wijzen op toekomstige filmvertoningen via kaarten of brieven (geen foto's, geen glimmende kaarten). Brieven of flyers die de film of een individu aanprijzen, zijn niet toegestaan. Brieven die recensenten citeren of die verwijzen naar andere prijzen, zijn verboden. Als de lijst genomineerde films eenmaal bekend is, mogen aankondigingen wel verwijzen naar die nominaties.

Advertenties voor de film mogen nooit citaten van Academy-leden bevatten. (Totdat de Oscars zijn toegekend).

Voor e-mails gelden dezelfde beperkingen als voor de brieven.

In uitnodigingen aan Academy-leden voor vertoningen van een film, mag uitsluitend naar websites worden verwezen als die geen foto's, video's, grafische of multimediale elementen bevatten.

Filmproducenten mogen video-banden of dvd's van hun film naar Academy-leden sturen. Maar ze mogen niet zowel een dvd als een videoband van één film opsturen. Zo'n band mag bovendien geen extra filmpjes bevatten, zoals the making of....

De verpakking van die dvd's of video's moet worden beperkt tot een eenvoudige hoes. Alleen de titel van de film en één logo van de producent mag op de verpakking staan. In de hoes mag uitsluitend een lijst met de aftiteling zitten. Men mag niet 'alvast' een lege hoes opsturen die 'later kan worden gevuld door de dvd van de film'. Ook als de film al in de handel is, moet de verpakking van de film die naar leden wordt gestuurd, zo sober zijn als hiervoor beschreven.

Alleen de muziekopnames die daadwerkelijk worden gebruikt in de film mogen worden opgestuurd naar de Academy-leden. Video's zijn daarbij niet toegestaan.

Scenario's mogen aanvankelijk alleen naar de scenaristen-afdeling van de Academy worden gestuurd. Nadat die afdeling een aantal scenario's heeft genomineerd, mogen díe naar alle Academy-leden worden gestuurd.

Filmproducenten mogen niet op een indirecte manier doen wat ze op een directe manier ook niet mogen. Ze mogen niet promotie-materiaal voor een film naar Academy-leden sturen via andere bladen of publicaties.

Pogingen om een Academy-lid te bellen, zijn verboden. Ook als die poging alleen is 'om te controleren of de band is aangekomen'. Telefoontjes om het adres van een lid te verifiëren, zijn toegestaan maar dan mag er geen film worden genoemd.

Recepties, diners of andere events die een bepaalde film onder de aandacht moeten brengen van Academy-leden, zijn verboden.

Advertenties, brieven, of andere vormen van communicatie die pogen een bepaalde film in een negatief daglicht te stellen, zijn verboden.

Sommige producenten noemen hun 'promotie' kantoor nog steeds 'het Academy-kantoor', in brieven en aan de telefoon. Dit klopt niet. Als zo'n kantoor nodig is, dan stelt de Academy voor dat dat voortaan 'het prijzen-kantoor' heet.

Vertaling Frederiek Weeda