Over status van Kosovo is al beslist

Op de dag waarop in Wenen het overleg over de toekomst van Kosovo begint, heeft VN-gezant Martti Ahtisaari duidelijk gemaakt dat het overleg zal uitmonden in de onafhankelijkheid van Kosovo.

In een vandaag gepubliceerd vraaggesprek met het Duitse blad Der Spiegel zei Ahtisaari dat de Contactgroep (die bestaat uit de VS, Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Italië) onlangs heeft besloten dat 'uiteindelijk de bevolking van Kosovo moet besluiten hoe de toekomst van Kosovo eruit ziet'. En, zo voegde hij daar direct aan toe, 'negentig procent [van de bevolking van Kosovo] is Albanees - hoe zouden die dan wel besluiten?'

Ahtisaari koppelde die uitspraak in Der Spiegel aan een ondubbelzinnige waarschuwing aan het adres van Servië. Hij merkte op dat het statusoverleg dat vandaag in Wenen begint vooral zal gaan over de kwestie van de decentralisering van Kosovo, dat wil zeggen de mate van zelfbestuur voor de Servische minderheid. Dat echter, aldus de Kosovo-gezant, is maar de helft van 'het Kosovo-complex'. De andere helft betreft volgens hem uitsluitend Servië. 'Het land heeft recht op een plek in Europa. Het gaat om zijn nationale doeleinden: het lidmaatschap van de EU, deelname aan de NAVO, de economische dimensie. Dat heeft allemaal niet direct met Kosovo te maken. Met één uitzondering: als Belgrado in de kwestie-Kosovo niet meespeelt, heeft dat negatieve gevolgen voor de eigen doeleinden.' 'Belgrado moet zijn eigen belangen volgen en de mogelijke consequenties inzien - meer niet. Dat zijn de realiteiten van het leven', aldus Ahtisaari. Hij maakte ook duidelijk dat Kosovo niet wordt opgedeeld. De Serviërs hebben geëist dat als Kosovo onafhankelijk wordt, het noordelijke deel, waar de meeste Serviërs wonen, bij Servië wordt gevoegd. Ahtisaari sloot dat uit: 'Er komt geen opdeling van Kosovo, dat staat vast.'

Ahtisaari bevestigt met zijn uitlatingen wat een Britse topdiplomaat onlangs in een direct gesprek met vertegenwoordigers van de Kosovo-Serviërs zei: dat het lot van Kosovo al voor het begin van het statusoverleg vastligt. Die uitlatingen wekten verontwaardiging in Belgrado. Dat gebeurde gisteren ook toen Ahtisaari's opmerkingen publiek werden. De Servische regering noemde ze 'incorrect en onwaarachtig', omdat Ahtisaari geen mandaat heeft vooruit te lopen op de uitkomst van het statusoverleg. Belgrado wees er ook op dat het uiteindelijk de Veiligheidsraad is die een beslissing neemt over de toekomst van Kosovo.

In het Weense overleg zitten vandaag voor her eerst de vertegenwoordigers van de regeringen van Kosovo en Servië en die van de Servische minderheid in Kosovo rond de tafel. Gisteren maakte een van de acht leden van het Servische onderhandelingsteam tegenover het persbureau AP duidelijk dat zij voor de Servische minderheid volledig zelfbestuur wenst op het gebied van gezondheidszorg, rechtspraak, veiligheid, onderwijs en sociale zorg. Formeel eist Belgrado dat Kosovo deel blijft uitmaken van Servië; de Kosovo-Albanezen eisen volledige onafhankelijkheid.