Kabinet moet pacten met Israël steunen

De Palestijnse president Abbas heeft Hamas opdracht gegeven een nieuwe regering te vormen die bestaande overeenkomsten met Israël en relevante resoluties van de Verenigde Naties moet accepteren.

Nog voor de vorming van een nieuwe regering door kandidaat-premier Ismael Haniyah heeft Israël besloten de uitvoering van deze overeenkomsten op te schorten door de overboeking van Palestijnse belastinggelden te bevriezen.

In zijn toespraak bij de opening van het nieuwe parlement in Ramallah en Gazastad zei Abbas zaterdag dat hij van een nieuw te vormen regering 'niet zal en kan accepteren dat de legitimiteit van de Akkoorden van Oslo in twijfel wordt getrokken.' Deze akkoorden, opgesteld en goedgekeurd in 1993 en 1994, regelen de Israëlisch-Palestijnse betrekkingen.

De moslimfundamentalistische beweging Hamas verwerpt deze verdragen en wijst onderhandelingen met Israël af. Maar Haniyah, die gisteren in Gazastad naar voren werd geschoven als kandidaat voor het premierschap, zei dat hoewel Hamas als partij deze en andere standpunten met betrekking tot Israël niet zal wijzigen hij toch met 'broeder Abu Mazen en alle Palestijnse groepen een dialoog zal openen en dat voor alle meningsverschillen een oplossing gevonden zal worden'.

Volgens de Palestijnse commentator Hafez Bargouthi zal Hamas zich bij de vorming van een regering pragmatisch opstellen. 'Hamas hoeft niet meteen alle standpunten te wijzigen om toch een regering te vormen die door Abbas kan worden goedgekeurd', aldus de hoofdredacteur van Al-Hayat al-Jadida. De president heeft als pressiemiddelen de bevoegdheden een door Hamas gevormde regering niet goed te keuren en door het Hamasparlement aangenomen wetten te vetoën. Hamas beschikt niet over de noodzakelijke tweederde meerderheid om een presidentieel veto te overwinnen. Of Hamas schikt zich naar de president of staakt iedere medewerking; dan kan de president de huidige regering vragen aan te blijven om tijdens een politieke crisis lopende zaken te beheren.

Abbas zei verder dat als Hamas de regering vormt deze verplicht is recht en orde te handhaven en het principe moet handhaven dat alleen de Palestijnse Autoriteit gewapend is. Met andere woorden, de militaire vleugel moet of ontwapend worden of opgenomen worden in de politiediensten.

Waarnemend premier Olmert noemde gisteren de Palestijnse Autoriteit 'een terroristische autoriteit', waarmee alle contacten worden verbroken. De regering besloot tot bevriezing van de door Israël geïnde belastingen op Palestijnse producten. Ook wordt de in- en uitvoer van producten van Palestijnse ondernemingen waarvan de eigenaren met Hamas samenwerken, stilgelegd. Onder Europese en Amerikaanse druk besloot Israël een totale blokkade van de Gazastrook uit te stellen tot er een Palestijnse regering is gevormd.