Frans

Van het gekwebbel van het Franse paartje in de tram versta ik ondanks maximale afluisterconcentratie nauwelijks een woord. Jammer. Ik dacht dat ik die prachtige taal met behulp van school, studie, werk en vrienden inmiddels enigszins onder de knie had.

Wanneer we een kapperszaak passeren, dwaalt de blik van de Fransoos af naar de zeer slanke, hoogblonde, hippe kapster die zich achter het winkelraam bevindt. Als hij merkt dat zijn vriendinnetje zijn blik heeft gevolgd, buigt hij zich voorover en geeft haar een zoentje op haar wang.

Tegelijkertijd zegt zij op lief-pesterige toon: 'Je t'ai vuuhuu!' Ik glimlach, half voor hen, half voor mij. Dít heb ik tenminste begrepen.

    • Claartje Wesselink