Europa wil straf voor dumping schoenen

Voor China en Vietnam dreigen strafheffingen wegens het dumpen van goedkope schoenen op de Europese markt. Eurocommissaris Mandelson (Handel) zal morgen de 25 lidstaten van de Europese Unie vragen voorlopige heffingen goed te keuren op Chinese en Vietnamese schoenen, zo bevestigt een EU-functionaris die nauw bij het onderwerp is betrokken.

Onderzoekers van de EU hebben de afgelopen maanden in Azië bewijzen verzameld van zogenoemde dumping, het onder de prijs aanbieden van producten. In Vietnam troffen ze volgens de betrokken functionaris een 'buitengewoon voorbeeld' aan: een schoenenfabriek waar de directeur een generaal van het leger was en de fabrieksarbeiders soldaten, betaald door het ministerie van Defensie in Hanoi.

Volgens de functionaris is het de bedoeling dat de heffingen maandelijks worden verhoogd: van enkele procenten het komend voorjaar tot bijna 20 procent in de herfst. Dit systeem wordt gebruikt 'om de handel zo min mogelijk te verstoren'.

Aanleiding voor het onderzoek waren klachten van Zuid-Europese lidstaten als Italië, waar de schoenenindustrie een gevecht dreigt te verliezen met goedkope importen. 'We hopen dat de voorgestelde percentages hoog genoeg zijn voor Italië', aldus de EU-functionaris. Italië heeft ingezet op minimaal 50 procent strafheffing voor China en Vietnam.

Het staat niet vast dat Nederland instemt met de heffingen. Nederland voert volgens een woordvoerder van Economische Zaken een 'terughoudend beleid' als het gaat om maatregelen die de handel moeten beschermen. Vorig jaar pleitte Nederland samen met enkele andere (Noord-)Europese landen in een brief aan Mandelson tegen heffingen.

Tweede-Kamerlid Dezentjé Hamming (VVD) hekelt de onderzoeksprocedure van de EU als 'niet transparant'. Zij stelt dat de heffingen bovendien 'Nederland viermaal treffen': de invoer via de haven van Rotterdam, de schoenendistributeurs, de winkeliers en de consumenten.

Een conflict met China over textiel leidde er vorig jaar toe dat miljoenen Chinese beha's, broeken en andere kledingstukken zich ophoopten in Europese havens.