Bush: nieuwe aanpak Darfur

Ppresident Bush wil dat de NAVO een grotere rol gaat spelen in de Soedanese regio Darfur. De NAVO ziet voorlopig meer in Afrikaanse oplossingen voor Afrikaanse problemen.

In overleg met VN-chef Kofi Annan is president Bush begonnen internationale steun te werven voor een nieuwe aanpak van de bloedige crisis in de West-Soedanese regio Darfur. Het aantal vredesmilitairen, nu 7.000, zou verdubbeld moeten worden, zei de Amerikaanse president vrijdag. En de NAVO moet een grotere rol spelen en zich verantwoordelijk gaan voelen voor een oplossing van de kwestie.

Of Bush de NAVO kan overtuigen inderdaad een prominente rol bij de oplossing van het conflict op zich te nemen, is nog de vraag. Sinds vorig jaar geeft het transatlantische bondgenootschap logistieke steun aan de vredestroepen van de Afrikaanse Unie in Darfur, door de Afrikaanse militairen naar het gebied te vervoeren. Ook helpt de NAVO hen met opleiding.

Maar secretaris-generaal De Hoop Scheffer zei begin deze maand, in de marge van een internationale conferentie over veiligheid in München: 'Ik ben nog steeds van mening dat we voor Afrikaanse problemen Afrikaanse oplossingen moeten zoeken.' Hij zei geen NAVO-troepen op de grond te voorzien. Vanochtend zei een functionaris van de NAVO, die niet met naam genoemd wilde worden, dat men daar op het hoofdkwartier in Brussel nog steeds zo over denkt. Van een formeel verzoek aan de NAVO is overigens nog geen sprake.

Voor hij zijn openbare oproep aan de NAVO deed, had Bush vrijdag wel eerst gebeld met De Hoop Scheffer. En eerder in de week had hij gesproken met Kofi Annan, die bezig is de vredesmissie van de Afrikaanse Unie (AU) te laten overgaan in een missie van de Verenigde Naties met 'goed getrainde en goed uitgeruste troepen' - wat de AU-troepen bepaald niet zijn.

Eerder dit jaar rapporteerde Jan Pronk, de speciale gezant van Annan voor Soedan, al aan de Veiligheidsraad dat een grotere inspanning van de internationale gemeenschap in Darfur hard nodig was. De regering van Soedan heeft nog niet ingestemd met de komst van VN-blauwhelmen, laat staan NAVO-troepen.

In het Amerikaanse Congres wordt Bush door leden van beide partijen aangespoord zich meer in te zetten voor de kwestie-Darfur. Het geweld van Arabische milities, gesteund door de Soedanese regering, heeft tienduizenden burgers het leven gekost en twee miljoen mensen op de vlucht gejaagd.

Twee vooraanstaande senatoren, de Democraat Joseph Biden en de Republikein Sam Brownback, die sterke banden heeft met de beweging van christelijk rechts, dienden vrijdag een resolutie in die de NAVO oproept de Afrikaanse Unie te helpen een eind te maken aan wat zij de genocide in Darfur noemen.

Ook in de Amerikaanse media wordt 'Darfur' met enige regelmaat aan de orde gesteld. Op de Winterspelen in Turijn maakte Joey Cheek, de Amerikaanse winnaar van de 500 meter schaatsen, vorige week bekend dat hij de 25.000 dollar die hij van het Amerikaans Olympisch Comité krijgt voor zijn gouden medaille, doneert voor kinderen van vluchtelingen uit Darfur.

Het Nederlandse Kamerlid Bert Koenders (PvdA) is het met Bush eens dat de NAVO een grotere rol kan spelen in Darfur. 'Maar samen met de Afrikaanse Unie. Deze crisis is een schande voor de wereld. De NAVO is een van de belangrijkste organisaties die de capaciteit en de middelen hebben om de Afrikaanse Unie echt te ondersteunen. Nederland zou eventueel kunnen meedoen door F16's te leveren als er een no-fly-zone wordt ingesteld.'

    • Juurd Eijsvoogel