Altijd feest in Holland House

Bij de Zomerspelen van 1992 was het Holland House een bescheiden tent. In de loop der jaren is het uitgegroeid tot een groot ontvangstcentrum voor Nederlandse medaillewinnaars, hoogwaardigheidsbekleders, sponsoren en kinderen die een middagje komen schaatsen.

'Bella, bella, goed georganiseerd', zeggen Italiaanse bezoekers van het Holland House. Foto Soenar Chamid 18-02-2006 SCHAATSEN:HOLLAND HEINEKEN HUIS:OLYMPISCHE WINTERSPELEN:TORINO supporters Foto: Soenar Chamid Chamid, Soenar

Op het moment dat kroonprins Willem-Alexander tijdens de huldiging van Marianne Timmer in het Holland Heineken House door het massaal in oranje gehulde publiek werd toegezongen met 'Willem bedankt, Willem bedankt, Willem, Willem, Willem bedankt', greep hij de microfoon om de aandacht naar de schaatsster te verplaatsen. Het volk gehoorzaamde de toekomstige koning en hield zich verder netjes aan zijn rol in het voor medaillewinnaars strak geregisseerde feestje. Timmer kreeg symbolisch haar gouden medaille en de prins had in het tijdelijke 'Huis van Oranje' zijn waardigheid behouden.

Zo gaat dat in het Holland House bij de Olympische Winterspelen in Turijn, waar alle lagen van de Nederlandse samenleving elkaar treffen in een enorme tent op een universiteitsterrein in een buitenwijk. Maar zodra Timmer haar door sportkoepel NOC*NSF verplichte huldiging heeft ondergaan, is het gedaan met de samenvloeiing. Dan trekken leden van het koninklijk huis, hoogwaardigheidsbekleders, sponsors, sporters en hun familieleden en andere gasten zich terug in hun lounges en blijft het schaatspubliek achter op de ijsbaan, in de lunchroom of op de dansvloer, waar het zich in de loop van de avond vermengt met talrijke nieuwsgierige Italianen.

De grote tent is gemarkeerd met spots die door de lucht dansen. Bij de ingang worden Nederlanders van buitenlanders gescheiden, waarbij de buitenlanders hun paspoort moeten laten zien. Vlak voor de metaaldetector hangen de huisregels: geen wapens, drugs en geen alcoholische dranken, behalve bier.

Eenmaal door de beveiligingssluis komt men in een glazen paviljoen. Er loopt een fotograaf van sponsor Nashua met een beeldscherm boven zijn hoofd. Schiet hij een plaatje dan is het resultaat meteen boven hem te zien. Wie wil kan internetten of videoboodschappen naar vrienden thuis sturen.

Betalen kan alleen met een speciale pas van de Rabobank waarop minimaal tien euro moet staan. Daarnaast moet nog een borg van vijf euro worden betaald. De bezoeker krijgt alleen geld terug bij vertrek als er meer dan vijf euro op de betaalpas staat. Een biertje, zo blijkt, is niet gratis. Daarover bestaan afspraken binnen de bierbranche, zegt de Heinekenwoordvoerster. 'We zullen nooit gratis bier weggeven, want we willen mensen niet aanzetten tot steeds meer biertjes en ze over een grens helpen.'

Hoeveel bier in de tent vloeit, blijkt streng geheim. 'Binnenkort publiceren we de jaarcijfers en we mogen geen koersgevoelige informatie prijs geven.'

Het Holland House is sinds de Olympische Zomerspelen van 1992 in Barcelona van een bescheiden tent uitgegroeid tot een groot ontvangstcentrum. Het resultaat van een door Heineken en NOC*NSF ontwikkeld marketingplan, waar beide inmiddels grote belangen bij hebben. Voor de sportkoepel als werk- en ontvangstruimte en voor de bierbrouwer vanwege de naam en de goodwill. Marco Antonietti, woordvoerder van NOC*NSF, vertelt dat de bij de Zomerspelen in Athene begonnen businesslounge een groot succes is. 'Wij bieden onze sponsors de gelegenheid relaties te ontvangen en speciale bijeenkomsten te organiseren. En ook de overheid houdt er haar recepties. En dat alleen voor de kosten van eten en drinken.'

Voor de buitenwereld is het Holland House een feesttent, waar het elke avond bal is. Voor een deel is dat het ook zo, maar het is ook de plek waar sporters hun familie kunnen ontvangen, de Nederlandse pers werkt en het Nederlandse consulaat tijdelijk is gevestigd. Maar het Holland House onderscheidt zich van de ontvangstruimten bij andere landen door zijn open karakter. Antonietti: 'Het Casa Italia bijvoorbeeld lijkt wel een bureau voor toerisme. Dat willen wij niet. Het moet een plek zijn waar alle Nederlanders welkom zijn en waar ze zich thuis voelen.'

Drie dagen voor de huldiging van Timmer werden met terugwerkende kracht oud-schaatskampioenen Leo Visser en Yvonne van Gennip, Ard Schenk en Kees Verkerk gehuldigd. In hun tijd bestond het Holland House niet. En ook dat past in de formule, want de vier oud-schaatsers waren door Heineken gecontracteerd voor een televisiespot. Part of the deal is dat zij een avond achter de tap van het Holland House staan.

Het schema van de avond is strak en de organisatoren communiceren druk via de portofoon. Eerst de huldiging van de oud-schaatsers op de schaatsbaan en dan wordt het publiek naar de feestzaal geroepen om de bronzen medaille van de achtervolgingsploeg te vieren.

Een schouwspel waar de aanwezige Italianen geen oog voor hebben. Zij verlaten het feestgedeelte om het voedsel te testen. Fabrizio en Lorenzo blijken niet mee te hebben gekregen dat die vijf jongens daar op het podium de Nederlandse achtervolgingsploeg vormden. 'Ik meen me te herinneren dat Italië goud heeft gewonnen', zegt Fabrizio, terwijl verderop het We are the Champions klinkt.

Toch vermaken de Turijners zich kostelijk. 'Bella, bella, goed georganiseerd.' Ze waarderen het dat het Holland House gratis en voor iedereen toegankelijk is. 'Om het Amerikahuis ligt een leger van beveiligingsmensen, bij de Russen is het mooi, maar klein en is er geen muziek, bij de Italianen, Canadezen en Fransen kom je alleen met een uitnodiging binnen en hier is het één groot feest.' Dat het feest is georkestreerd met het oog op de televisie-uitzending is Fabrizio en Lorenzo in het geheel niet opgevallen.

Om te voorkomen dat omwonenden klagen over geluidsoverlast hebben NOC*NSF en Heineken contact gelegd met de buurtvereniging en de Italianen van harte uitgenodigd voor een bezoekje aan het Holland House. En daar wordt gretig gebruik van gemaakt, onder andere door een basisschool, die de leerlingen er een middag liet schaatsen op de ijsbaan.

Het enige externe probleem werd veroorzaakt door het Internationaal Olympisch Comité (IOC), dat de reclame-uiting op het dundoek rond de hekken van het Holland House verbood. Gevolg was dat tweeënhalve meter doek moest worden omgedraaid, zodat de naam van Heineken van de buitenkant niet meer zichtbaar is.

Voor de bekendheid is dat ook niet noodzakelijk, want elke avond staan de Italianen in een lange rij te wachten om binnen te komen. Zij wel en de Nederlanders niet, omdat voor buitenlanders een strikter deurbeleid wordt gevoerd. 'Iedereen is welkom, maar we zijn in eerste instantie een plek voor Nederlanders en willen voorkomen dat buitenlanders de overhand krijgen', zegt Antonietti.

Maar Gianni en zijn vrienden staan vlak voor middernacht goedgemutst in een rij van wel honderd meter en wachten al twintig minuten in de kou tot ze binnen mogen. 'We hebben gehoord dat het hier gezellig is, dat er leuke muziek is en dat iedereen binnen mag', zegt hij.

Het Holland House spreekt veel mensen tot de verbeelding, dat bleek bij voorgaande Olympische Spelen en in Turijn is het niet anders. En er willen ook graag jonge mensen komen werken. In Turijn zijn 250 vrijwilligers actief, die alleen tegen kost en inwoning in ploegendiensten hard moeten werken.

Desondanks is er over belangstelling voor een functie niet te klagen. Er hebben zich voor de Olympische Zomerspelen van 2008 in Peking inmiddels al meer dan negenhonderd vrijwilligers gemeld om in het Holland House te mogen werken.

    • Bas Mesters Henk Stouwdam