Zowel Mittal als Arcelor overdrijft

Arcelor zegt door het vijandige bod van Mittal Steel sterk ondergewaarderd te worden. Volgens de topman van Mittal hoeft hij zijn bod echter niet te verhogen. Het is goed dat de discussie eindelijk over waarde gaat. Maar het was te verwachten dat beide zijden hun standpunt overdrijven.

Nu de resultaten over 2005 bekend zijn, blijkt dat beide staalgiganten goed in hun vel steken. Maar Mittals bod in aandelen en contanten waardeert Arcelor op zo`n 4,1 maal de verwachte winst over dit jaar, terwijl Mittal zelf op grofweg 5,5 maal de winst wordt verhandeld. Door te verklaren dat hij niet méér hoeft te betalen, zegt Mittal dus impliciet dat de aandelen van zijn concern 34 procent méér waard zijn dan die van Arcelor. Een zekere premie is beslist gerechtvaardigd, vooral omdat Mittal betere groeiperspectieven heeft dan Arcelor. Mittal heeft meer mogelijkheden om zijn productie in lagelonenlanden te verhogen, met name dankzij de recent verworven staalfabriek in Oekraïne en de geplande superfabriek in India. Arcelors besluit om Dofasco over te nemen, een kleine producent op de verzadigde Noord-Amerikaanse markt, toont daarentegen hoe beperkt zijn groei-opties zijn. Arcelor wil expanderen in Brazilië, maar het grootste deel van die extra capaciteit zal onrendabele fabrieken in Europa vervangen.

Mittal heeft ook het voordeel van lagere operationele kosten. Het grootste deel van zijn productiecapaciteit bevindt zich in lagelonenlanden, en zijn Amerikaanse werknemers zijn al beroofd van hun vroegere exorbitante pensioenen - in tegenstelling tot Arcelors Europese werknemers. Mittal investeert ook op bescheidener niveau. In 2005 bedroegen zijn kapitaaluitgaven 22 euro per ton staalcapaciteit, minder dan de helft van Arcelors 49 euro. Die kloof kan kleiner worden, nu Mittal oude fabrieken in vroegere communistische landen moderniseert.

Niettemin is Mittal een riskantere belegging dan Arcelor. De opkomende markten zijn in de mode, maar dat kan overwaaien. Mittals meest winstgevende fabriek staat in Kazachstan, waar het huidige vriendelijke ondernemingsklimaat misschien niet van blijvende aard is. En als Midden-Europa het zo goed gaat doen als zijn propagandisten zeggen, zal het voordeel van de productie in Polen en Tsjechië kleiner worden.

De Mittal-aandelen zijn alles bij elkaar zeker meer waard dan die van Arcelor, maar niet 34 procent. Wat wel een eerlijke ruilvoet zou zijn, zal duidelijker worden naarmate het gevecht voortduurt.

    • Edward Hadas