Verzet tegen bouw van energiezuinig huis is jammer

Het is jammer dat projectontwikkelaars, woningcorporaties en enkele gemeenten tegenstander zijn van energie- zuinige woningen (NRC Handelsblad, 15 februari). Een hoofdargument is het bezwaar tegen de balansventilatie terwijl het ministerie van VROM terecht ontkent dat balansventilatie noodzakelijk is om de genormeerde energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0,8 te halen. Er zijn zoveel technieken en bouwmethoden beschikbaar die vaak ontwikkeld zijn door het midden- en klein bedrijf. Zouden de Amsterdamse wethouder Duco Stadig en zijn vrienden projectontwikkelaars wat verder kijken dan de traditionele conservatieve (grote) bouwondernemingen, dan zal er een wereld voor hen opengaan. Neem als bestuurder eens wat meer risico en durf te experimenteren met nieuwe technieken of entameer zelf die ontwikkeling. Misschien kan onze premier met zijn innovatieplatform hierin een actieve rol spelen.

Ten slotte, waarom bepalen gemeenten en projectontwikkelaars in welke huizen wij, inwoners van Nederland, moeten gaan wonen? Geef mij een vrije, betaalbare kavel en ik bouw mijn eigen energiezuinige huis.

    • Aad de Klerk