Verantwoordelijkheid?

Aanhangers van Ajax maakten zich vorige week schuldig aan mishandeling en vernieling in het clubhuis van ADO Den Haag. Zijn voetbalclubs verantwoordelijk voor het gedrag van supporters?

Erol Erdogan, woordvoerder van supportersvereniging Ajax: 'Het is de verantwoordelijkheid van de supportersvereniging en de club om strenger te bepalen wie je wel en niet binnenlaat in het supportershome. Dat is een gezamenlijk iets. Ik begrijp dat burgemeester Cohen het home heeft gesloten; hij moest iets doen. Maar ik heb ook aangegeven dat het supportershome een sociaal preventief karakter heeft. Anders gaan de jongens de stad in. De club kan de veiligheid in het stadion garanderen tijdens een wedstrijd, maar kan er weinig aan doen wanneer een groepje, verkleed als Ajax-supporters, crimineel gedrag vertoont ver van het stadion af. Dat is meer een maatschappelijk probleem en een kwestie van openbare orde. Voor vandalisme ver van het stadion af moet je die jongens zelf verantwoordelijk stellen.'

Simon Keijzer, woordvoerder Ajax: 'Wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in het stadion. Maar als mensen op donderdag of vrijdag in de auto stappen om ergens anders andere mensen in elkaar te slaan, wordt het moeilijk. We hebben natuurlijk een bepaalde verantwoordelijkheid, maar dit (mishandeling en vernieling in clubhuis ADO Den Haag, red.) staat zover van ons af. Als mensen een relatie met ons hebben en aantoonbaar schuldig zijn aan geweldpleging, doen wij er alles aan om ze uit het stadion te weren. Gaat het om een seizoenkaarthouder, dan krijgt die een stadionverbod van tien jaar. Dat hebben we afgestemd met de supportersvereniging. Die zit ook niet te wachten op geweldplegers. Maar de club kan deze mensen niet traceren. Dat is een zaak van de politie. Het helemaal weren van 'uitsupporters' (in Den Haag zijn Ajax-supporters vijf jaar lang niet meer welkom, red.) hebben we liever niet. Daarover is overleg gepland tussen de clubs en gemeentes. Dreigen met het weren van uitsupporters werkt wel als waarschuwing.'

Henk Kesler, directeur betaald voetbal KNVB: 'Primair is het een kwestie van openbare orde; vervolgens is de vraag wat clubs eraan kunnen doen. Het is te gemakkelijk om te zeggen dat clubs niet verantwoordelijk zijn, zeker als het gaat om mensen die een directe relatie met de club hebben. Maar clubs zijn er niet voor om de bestrijding ervan voor hun rekening te nemen. Het woord is aan justitie en de rechterlijke macht om met strengere straffen te komen. Clubs kunnen stadionverboden opleggen. Wat mij betreft een levenslang stadionverbod. Supportersgeweld moet wel in zekere mate voetbal-gerelateerd zijn.'

Jelle Egas, woordvoerder Raad van Hoofdcommissarissen: 'Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van politie, justitie, burgemeesters en clubs. Bij kwesties van openbare orde is er een gezamenlijke aanpak. Clubs hebben ook buiten de gemeentegrenzen een flinke verantwoordelijkheid om samen met de supportersvereniging een sfeer uit te dragen zodat dit niet gebeurt. Het houdt niet op buiten het eigen terrein. Clubs en supportersverenigingen doen al veel goede dingen bij het transport naar uitwedstrijden. Bij geweldpleging, vernieling of verstoring van de openbare orde hebben supporters ook een individuele verantwoordelijkheid.'

Alex Tielbeke, directeur Eredivisie CV: 'Rond wedstrijden nemen clubs maatregelen in overleg met de lokale driehoek. Maar daarbuiten is wangedrag van supporters moeilijk te beteugelen vanuit de clubs. Samen met de politie moeten clubs achter de identiteit van de daders komen. Maar het initiatief tot opsporing moet van de politie komen. Wij vinden dat een club verder moet gaan dan een omgevingsverbod. Om een sterk signaal af te geven, moet er een voetbalwet komen, waarin een meldplicht is vastgelegd.'

ado-supporter:pagina 42

    • Pieter de Vries