Topsportersregeling

Ten tweede male wijdde u op de voorpagina een artikel aan de zaak Kalou (NRC Handelsblad, 16 februari). Het bevreemdt mij, dat u het kennelijk eens bent met de voetbalsupporters, die via de media beweren, dat een Kalou vele honderdduizenden Nederlanders gelukkig (! ) kan maken. Hoe gelukkig zou u zich voelen, indien Kalou voor het rijke Nederland het winnende doelpunt maakt tegen het arme Ivoorkust?

Het kwaad zit natuurlijk in de topsportersregeling. Die stimuleert een drain van talent uit de arme landen, die bij uitstek gebaat zijn bij versterking van hun nationale identiteit. Op deze manier kopen de rijke landen de medailles weg, straks wint geen Ethiopiër meer de marathon voor zijn eigen land. Een duidelijke stellingname in deze trant heb ik in uw krant gemist.

    • Hans van Nouhuys