Spellingwijziging 2005 zonder grote gevolgen

De omstreden 'Spellingwijziging 2005' die per 1 augustus officieel wordt, zal waarschijnlijk geen grote gevolgen hebben voor het basisonderwijs. Uit een controle van de huidige Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem 'spelling' en 'technische leesvaardigheid' door Frank Daems, hoogleraar Nederlandse taalkunde en taaldidactiek aan de Universiteit Antwerpen, blijkt dat daarin geen enkel woord 'omgespeld' hoeft te worden.

    • Marlies Hagers