Sanctiemaatregelen tegen Hamas van de VS en de Europese Unie

Sinds oktober 1997 staat Hamas op de Amerikaanse lijst van Buitenlandse Terroristische Organisaties. Amerikanen mogen geen 'materiële steun' geven aan groepen op die lijst, vertegenwoordigers ervan mogen de VS niet binnen en financiële instellingen moeten fondsen van dergelijke groepen blokkeren.

Na 11 september 2001 werden de sancties aangescherpt, met de bevriezing van bankrekeningen en tegoeden in de VS van terroristische organisaties. In eerste aanleg waren 27 aan Osama bin Laden gelieerde personen en organisaties het doelwit. In augustus 2003, na een zelfmoordaanslag in Jeruzalem met 20 doden, bevroren de VS alle tegoeden van vijf aan Hamas gelieerde liefdadigheidsinstellingen en zes Hamasleiders.

In het Huis van Afgevaardigden is woensdag een wetsontwerp aangenomen dat financiële hulp aan en diplomatieke contacten met de Palestijnse Autoriteit stop zet zolang Hamas blijft streven naar de vernietiging van Israël.

De landen van de Europese Unie werden het drie maanden na 11 september eens over een terreurlijst van organisaties en individuen. Ook spraken ze maatregelen af tegen zulke organisaties.

Op de lijst stond 'de terroristische vleugel van Hamas'. In 2003 werd ook de politieke arm van Hamas erop gezet.

Het besluit stelt onder meer: 'Fondsen, financiële middelen of economische bronnen (...) zullen niet direct of indirect beschikbaar gesteld worden aan:

personen die terroristische handelingen uitvoeren, proberen uit te voeren, vergemakkelijken of daar mede opdracht toe geven.

instellingen die direct of indirect in het bezit zijn van, of gecontroleerd worden door, zulke personen.

Personen en instellingen die handelen in naam van, of onder leiding van, zulke personen.'

Alle gelden van bovengenoemde personen en instellingen moeten bevroren worden. Bovendien zullen 'maatregelen genomen worden voor het blokkeren van enige vorm van steun, actief of passief, aan instellingen of personen die betrokken zijn bij terroristische handelingen'.