Nieuw VN-orgaan tegen het roken

De Verenigde Naties krijgen een apart orgaan voor tabaksbestrijding. Dat hebben de 124 landen die de internationale Conventie voor Tabakscontrole uit 2003 hebben geratificeerd, gisteren in Genève besloten.

Het orgaan, dat de komende twee jaar over 6,7 miljoen euro zal beschikken, fungeert als het secretariaat van die Conventie. Het moet zorgen dat wereldwijde tabaksreclame beter wordt gereguleerd, en dat regels komen om illegale sigarettenhandel beter te bestrijden. Verder zal het landen adviseren hoe ze openbare plaatsen rookvrij kunnen maken en hoe ze de productie en verkoop van rookwaar aan banden kunnen leggen.

Daarbij zal het orgaan, dat onderdak krijgt in het kantoor van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Genève, experts uit lidstaten en bij de WHO opdracht geven om allerlei studies te doen. Eén van de studies die vrijdag expliciet werden genoemd, gaat over manieren waarop landen die sterk afhankelijk zijn van de tabaksproductie, geholpen kunnen worden als ze op andere producten willen overschakelen. Niet alleen boeren, maar ook overheden weten vaak niet genoeg over alternatieve bronnen van inkomsten. Juan Martabit, de Chileense VN-ambassadeur in Genève die de vergadering van de 124 landen voorzat, zei dat hij er alle vertrouwen in had 'dat we op weg zijn om in de toe komst miljoenen levens te redden.'

Per jaar sterven er over de hele wereld zo'n vijf miljoen mensen, ofwel één per 6,5 seconde. Van de 1,3 miljard rokers ter wereld wonen er 900 miljoen in minder ontwikkelde landen. Steeds meer westerse landen voeren een stringent anti-rookbeleid. Zij hebben de Tabaksconventie alle getekend en vaak ook geratificeerd. Lang niet alle ontwikkelingslanden hebben dat gedaan. Tientallen kwamen echter wel naar de vergadering in Genève, als 'waarnemer'.

Volgens de directeur-generaal van de WHO, de Zuid-Koreaan Lee Jong-wook, is dat een goed teken. Toen hij veertien was, overleed zijn eigen vader als gevolg van roken. Onder zijn leiding is de WHO rookvrij gemaakt en worden er zelfs geen rokers meer bij de organisatie gecontracteerd. 'We zullen waakzaam blijven'', zei hij, 'en we zullen voorop blijven lopen bij elke vorm van tabakscontrole.'

    • Caroline de Gruyter