Lijstduwer negeert soms regels

Lijstduwers van CDA en D66 bij gemeenteraadsverkiezingen die van tevoren aangeven niet in de raad te gaan als ze verkozen worden, negeren daarmee de regels van hun partij. D66-fractievoorzitter Lousewies van der Laan in Den Haag en minister Karla Peijs (CDA) in Utrecht zijn voorbeelden van bekende politici die dit doen.

Elke D66'er die kandidaat wil zijn, moet een verklaring ondertekenen dat hij bereid is 'na de verkiezingen de vertegenwoordigende taak naar behoren in te vullen'. In het huishoudelijk reglement staat dat de kandidaat bereid moet zijn bij verkiezing 'de functie te aanvaarden en de volle zittingstermijn te vervullen'. Dat dit ook voor een lijstduwer geldt, is 'strikt genomen volkomen juist', zegt Arjen de Wolff, politiek assistent van Van der Laan. 'Maar lijstduwers zijn een leuk folkloristisch element en een geaccepteerd fenomeen in de democratie.'

Bij het CDA gelden vergelijkbare regels. Volgens een CDA-voorlichter moeten mensen op een onverkiesbare plaats daarom overwegen in de raad te gaan als ze gekozen worden. Dat geldt volgens de voorlichter niet voor nationaal bekende lijstduwers zoals Peijs.

lijstduwers: pagina 2

    • Derk Stokmans