Israël en Hamas

Van Hamas wordt verlangd voor alles Israël te erkennen (Zaterdags Bijvoegsel, 11 februari en 21 januari). Welk Israël? Israël binnen de grenzen van VN-resolutie nr. 181 van 1947? De Israëlische staat, waarvan het VN-lidmaatschap bij VN- resolutie 273 van 1949 afhankelijk is gesteld van de belofte alle VN-resoluties betreffende het Arabisch-Israëlische conflict te zullen respecteren? Het Israël van VN-resolutie 242 van 1967 tot terugtrekking van de Israëlische troepen uit de bezette gebieden? Een Israël als bedoeld in de VN-resolutie van 1980 tot afwijzing van de Israëlische wet van dat jaar, waarbij Jeruzalem tot de ondeelbare hoofdstad van Israël werd verklaard?

Weliswaar is Hamas nog niet bereid tot formele erkenning van Israël. Maar Hamas heeft wel zijn goede wil getoond, onder meer door zich bereid te verklaren tot een langdurige wapenstilstand.

En hebben Amerika en de EU op die positieve ontwikkeling gereageerd met ook maar enig wenkend perspectief voor het gevál Hamas Israël zou erkennen? Enig uitzicht geboden op een levensvatbare Palestijnse staat? Nee. Er wordt geëist, dat de al bijna gewurgde Palestijnse bevolking alle denkbare concessies doet.

Zo worden noch de Palestijnen noch de Israëliërs geholpen. Zowel Israël als een Palestijnse staat zal in zijn bestaan afhankelijk zijn van de ander. Dit noodzaakt tot het creëren van reële perspectieven. Ja, dáár ligt een grote verantwoordelijkheid en een zware taak voor beide partijen. Maar ook voor Amerika. En voor de EU.

    • G. Kooy