Huisverbod voor geweldplegers

Den Haag, 18 febr. Burgemeesters moeten de mogelijkheid krijgen een huisverbod op te leggen aan plegers van huiselijk geweld of degenen die daarmee dreigen. Het kabinet heeft gisteren ingestemd met een voorstel daartoe van de ministers Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse Zaken). Het verbod moet voorkomen dat de situatie verder uit de hand loopt. Een geweldpleger mag tien dagen lang zijn of haar huis niet in en mag geen contact opnemen met de partner of kinderen.