geld@nrc.nl

Een vrouw die is gaan werken, niet voor het geld maar voor de sociale contacten, komt in een pensioenregeling. Daar wil zij vanaf.

Jongeren hekelen pensioenregeling

Mijn oudere collega's gaan nog steeds op hun 60ste of 61ste met pensioen. Maar voor de jongeren in ons bedrijf geldt inmiddels een nieuwe pensioenregeling. Wij moeten werken tot we 65 zijn. Dat is toch onredelijk?

(P.V.)

Met ingang van 2006 is het niet meer mogelijk om vroegpensioen op te bouwen. Alleen voor werknemers die voor 1950 geboren zijn, mag een uitzondering worden gemaakt. Dat is kennelijk in uw bedrijf ook gebeurd. Maar weet u zeker dat u pas op uw 65ste met pensioen kunt? In veel nieuwe pensioenregelingen is 65 weliswaar de officiële pensioenleeftijd, maar in de praktijk kunnen mensen eerder stoppen. Zij bouwden tot en met 2005 zowel vroegpensioen als ouderdomspensioen op. Met ingang van dit jaar bouwen zij uitsluitend ouderdomspensioen op. Ze bouwen echter meer op dan vroeger. Het effect is dat ze nog steeds vervroegd met pensioen kunnen, omdat ze een deel van het ouderdomspensioen naar voren kunnen halen. Ze hebben de keus uit stoppen op hun 65ste en een hoger ouderdomspensioen. Of eerder stoppen, bijvoorbeeld met 62 of 63, en genoegen nemen met een iets lager pensioen. De kans is groot dat dit voor u ook geldt.

Ongewenst pensioen

Mijn man heeft met zijn eigen zaak altijd goed verdiend. Wij bezitten ook onroerend goed. Nu ga ik 16 uur per week op een kantoor werken. Niet voor het geld, maar voor het sociale aspect. Ik kom in een pensioenregeling, maar dat wil ik niet. Hoe kom ik hier onderuit?

(M.W.)

Daar komt u volgens mij niet onderuit. Als u werkt bij een bedrijf of bedrijfstak met een pensioenregeling, bent u verplicht om aan deze regeling deel te nemen.

Vroegpensioen

Ik ben geboren in mei 1945. In 1999 ben ik gescheiden van mijn echtgenote. In 2002 is in mijn CAO vastgelegd dat iedereen met 62 met pensioen moest. Eind 2004 heb ik mijn werkgever, na de zevende reorganisatie, via de kantonrechtersformule verlaten. Ik krijg WW plus een aanvulling van mijn werkgever. De wet bepaalt echter dat ik gebruik moet maken van het prepensioen. Ik word nu 9 maanden voor mijn 62ste al verplicht om met pensioen te gaan. Volgens mijn voormalige werkgever moet ik vanaf dat moment mijn pensioen delen met mijn ex. In mijn optiek moet het pensioen pas gedeeld worden op het moment dat ik 65 word. Mijn ex is geboren in 1954. Zij is dus elf jaar jonger dan ik. Zij zou dus 14 jaar voor haar 65ste een deel van mijn pensioen ontvangen. Volgens mij kan dit nooit de bedoeling van de wetgever zijn geweest. Als dat wel zo is, ben ik van mening dat de wet rammelt.

(W.S.)

Voor zover ik kan nagaan heeft uw voormalig werkgever gelijk. U moet uw pensioen delen met uw ex-echtgenote vanaf het moment dat u met pensioen gaat. Volgens de wet is het recht op uitbetaling steeds afhankelijk van de pensioendatum van de ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd. Als die persoon vervroegd met pensioen gaat, krijgt de ex zijn of haar deel ook eerder uitbetaald. Met het leeftijdsverschil tussen partners bemoeit de wetgever zich gelukkig niet.

Nabestaandenpensioen

Wat gebeurt er als mijn man overlijdt, terwijl ons jongste kind al 18 is? Dan krijg ik geen ANW-uitkering van het rijk. Maar hoe ziet het nabestaandenpensioen dat ik van ABP krijg er dan uit? Wij hebben van ABP brieven gekregen over de verandering in het nabestaandenpensioen. Deze verandering werd voorgesteld als tamelijk vanzelfsprekend, omdat inmiddels veel vrouwen werken. We hadden de indruk dat we het nabestaandenpensioen met 38 euro per maand konden verhogen als we nu 18 euro premie per maand extra gingen betalen. Dat vonden we de moeite niet waard. Bovendien is het nu al moeilijk om met twee volwassenen en drie kinderen (15, 13 en 12 jaar) rond te komen van een modaal salaris. Maar nu maak ik me zorgen. Eigenlijk vind ik dat ABP ons nogmaals de kans moet geven om ons bij te verzekeren.

Mijn man is 58. Hij weet nog niet of hij tot zijn 62ste of 65ste doorwerkt. Blijft het nabestaandenpensioen dat hij heeft opgebouwd intact?

En klopt het dat hij nu helemaal niets meer opbouwt? Vroeger dacht ik dat ik wel kon gaan werken als mijn man er niet meer zou zijn. Maar op mijn leeftijd (52) is dat een utopie. Toen wij kinderen kregen, ben ik gestopt met werken. Hoewel ik nu financieel gezien met de gebakken peren zit, ben ik blij dat ik die keuze gemaakt heb.

(I.D.)

ABP heeft de opbouw van het nabestaandenpensioen per 1 januari 2004 gehalveerd. Voor die tijd bouwde uw man een volledig nabestaandenpensioen op. Die opbouw blijft bestaan. Maar wat er daarna bij komt, is niet veel. Naarmate mensen jonger zijn en minder opbouwjaren voor 2004 hebben, is het effect van deze halvering groter. Hoe hoog uw nabestaandenpensioen wordt, kunt u waarschijnlijk zien op het pensioenbericht dat uw man jaarlijks ontvangt. En anders kunt u het navragen bij ABP.

Ik ben met u eens dat mensen nogmaals de gelegenheid moeten krijgen zich bij te verzekeren. Halvering van het nabestaandenpensioen is een heel rare maatregel. Vrouwen zijn meestal niet financieel zelfstandig, al helemaal niet als er nog kinderen thuis zijn. Het blijft vreemd dat deze maatregel tamelijk geruisloos werd ingevoerd - en nog wel met instemming van de vakbonden. Maar als ik u was zou ik toch op zoek gaan naar een deeltijdbaan. Daarmee verhoogt u niet alleen uw gezinsinkomen, maar bouwt u ook een beetje eigen pensioen op.

Wilma van Hoeflaken

Wilma van Hoeflaken behandelt wekelijks pensioenzaken

    • Wilma van Hoeflaken