Eens

Een Cito-toets is een momentopname. Het geeft, wat de intelligentie betreft, wel een ondergrens aan maar geen bovengrens. Het kind dat geen goede toets maakt, heeft meteen een stigma en het is dan zo goed als onmogelijk om een passende school te vinden. Want scholen baseren hun aannamebeleid op de Cito-toets.

Met alle bezuinigingen in het onderwijs van de laatste decennia is het niet vanzelfsprekend meer dat een leerkracht er alles bij een kind uit kan halen wat er in zit. Mijn kinderen hebben geen goede toets gemaakt en uiteindelijk wel allemaal een universitaire opleiding gevolgd.

    • Catharina Sala