DEBAT OVER kernenergie

Wil je de doelstellingen halen op het gebied van het klimaat tot 2020, dan zal naast alles wat we doen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie ook kernenergie als een heel serieuze optie moeten gelden.

Pieter van Geel, staatssecretaris van Milieu, in het televisieprogramma Buitenhof, 12 februari

Kernenergie? Nee bedankt

Het is onzin om de bouw van kerncentrales te koppelen aan het klimaatprobleem.Lucas Reijnders, hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam, NRC Handelsblad, 13 februari

Ik ben niet voor dogma's voor of tegen kernenergie, maar Van Geel zou eerst eens serieus moeten praten over echte duurzame energiewinning zoals wind- en zonne-energie, voordat hij kiest voor kernenergie. Maar die discussie gaat hij niet aan.Tweede-Kamerlid Boris van der Ham (D66), de Volkskrant, 13 februari

Als wij zouden vaststellen dat het afvalprobleem binnen twee generaties opgelost moet zijn, komt er de komende vijftig jaar geen nieuwe kerncentrale in Nederland.Van Geel tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer, 14 februari

Wat is er de afgelopen vijftig uur gebeurd? Bent u teruggefloten, bent u terug in uw hok?Diederik Samsom, Tweede-Kamerlid (PvdA), gedurende het vragenuurtje, 14 februari

Ik geloof dat zelfs de felste tegenstanders op dit moment erkennen dat kernenergie veilig is. Een ongeval zoals in Tsjernobyl is onmogelijk geworden. En wat terroristische aanslagen betreft: ook de huidige centrale zou een neerstortend vliegtuig kunnen weerstaan.David Luteijn, algemeen directeur van Delta Nuts en voormalig Eerste-Kamerlid (VVD), NRC Handelsblad, 14 februari

Er is draagvlak voor de huidige centrale, ook voor het langer openhouden ervan. Maar of dat ook geldt voor de komst van een tweede centrale?