De bevolking kan niet eindeloos blijven groeien 2

„Is het erg dat de bevolking afneemt?“, stelt het hoofdredactioneel commentaar van 13 februari. Dat dit economisch gezien geen ramp hoeft te zijn en de welvaart per inwoner daardoor niet automatisch afneemt, vindt het een „mooie nuancering voor verontruste politici [...] Als de bevolking van een land te snel daalt en als dat algemeen als een probleem wordt ervaren – economisch, maatschappelijk of moreel – zal de natie allereerst voor meer kinderen moeten zorgen“. De krant suggereert vervolgens een aantal door de staat te nemen maatregelen, waaronder premies zetten op meer kinderen krijgen.

Ik begrijp hier niets van. Het grootste probleem dat op de mensheid afkomt, is de ongeremde groei van de wereldbevolking. Is het nou echt niet mogelijk om verder te kijken dan de grenzen van ons land?

    • Els Loopstra